Ανακοινωσεις / ОБЪЯВЛЕНИЯ (188)

Για εγχειρίδια ρωσικής ως ξένης γλώσσας, δίνεται η δυνατότητα ομαδικής παραγγελίας από τη Ρωσία. Για την καλύτερη οργάνωση και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, προτιμάται η έγκαιρη συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου παραγγελίας.
Η μετάφραση και επικύρωση των ξενόγλωσσων πτυχίων κρίνεται απαραίτητη για όσους θέλουν να λάβουν μέρος στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. και άλλων φορέων καθώς και για εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία.
Глубокоуважаемая Екатерина Фёдоровна! От имени Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы и филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета выражаю Вам глубокую признательность за активное содействие в продвижении русского языка и культурного наследия на территории Греции. Хочу отметить, что тысячелетние духовные связи Греции и России придают современным проектам двустороннего сотрудничества совершенно особое значение. Мы с радостью подтверждаем готовность принять группу студентов университета Западной Македонии и организовать для них краткосрочную программу по русскому языку как иностранному с 19 июня по 3 июля 2012 года на базе Института русского языка и культуры СПбГУ. Надеемся, что в будущем практика подобных стажировок станет для нас…
Αγαπητοί φίλοι, Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώνουμε το ένθερμο ενδιαφέρον που δείχνετε και την προσπάθεια, την οποία καταβάλλετε από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι και σήμερα σε ό,τι αφορά στην εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας και σας ευχαριστούμε για την σοβαρότητα και τη συνέπεια με την οποία την αντιμετωπίζετε. Στο πλαίσιο της περεταίρω ενημέρωσης του κοινού σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών αλλά και με το σύνολο των δραστηριοτήτων του Κέντρου μας, σας προσκαλούμε στα εγκαίνια, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 25 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18.00 στην οδό Λέοντος Σοφού 3. Ελπίζουμε ότι η αφορμή αυτή θα αποτελέσει ευκαιρία για…
Всегреческая Ассоциация Преподавателей Русского языка и Литературы (ВАПРЯЛ) сообщает Вам, что c 28-10-10 возобновляет курс учебно-методических семинарских занятий для практикующих преподавателей-русистов Северной Греции «Русский язык как иностранный :методика и практика преподавания » УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ! Всегреческая Ассоциация Преподавателей Русского языка и Литературы (ВАПРЯЛ) сообщает Вам, что c28-10-10 возобновляет курс учебно-методическихсеминарских занятий для практикующихпреподавателей-русистовСеверной Греции «Русский язык какиностранный :методика и практика преподавания » Нашиединственные в своём роде практические семинарыдают возможность поделиться опытом и получить новые знания в области методики преподавания русского языка как иностранного (РКИ) всем тем, кого интересует качество своей работы .В программу каждого семинарского занятия включены 2 коротких сообщения…
Σελίδα 10 από 10

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
    Οδηγίες
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…