Απονομή πτυχίων ρωσικής ως ξένης γλώσσας (20/10/18)
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

12 Οκτώβριος 2018

«Χάνεται στη ροή του χρόνου μόνο εκείνο που είναι περιττό και για το λόγο αυτό ξεφλουδίζεται από το συμπαγή κόκκο της ζωής και είναι, συνεπώς, εκείνο που της ζωής δεν της αξίζει». (В. Μπελίνσκι)

Έφτασε, λοιπόν, εκείνη η μεγάλη μέρα, η δική σας μέρα!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία της επικείμενης απονομής των πιστοποιητικών στους επιτυχόντες της θερινής εξεταστικής περιόδου για την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 20/10/2018 στο Κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού «Russian Word» (Εθνικής Αμύνης 9, Θεσσαλονίκη) και θα ξεκινήσει στις 12.00.

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της 5ης κατά αδιάκοπη σειρά εξεταστικής περιόδου δεν είναι αποτέλεσμα που έρχεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι ο καρπός τριετούς συστηματικής και εντατικής δουλειάς, πρωτίστως, με τους ίδιους μας τους εαυτούς, δουλειάς πάνω στη δική μας προσωπικότητα, είναι η φυσική εξέλιξη μιας τριετούςδιαδρομής εδραίωσης, σύσφιγξης και ενίσχυσης των νέων σχέσεων συνεργασίας μας με το αρμόδιο για τις εξετάσεις στη γλώσσα Εξεταστικό Κέντρο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, τουτέστιν η γέννηση ενός αξιόπιστου και αμοιβαία επωφελούς δεσμού.

Ήδη από καιρό, οι ποιοτικοί δείκτες μετεξελίχθηκαν σε ποσοτικούς, συμπληρώνοντας αμοιβαία ο ένας τον άλλο, χρόνο με το χρόνο. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον εκείνων που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στη ρωσική γλώσσα, μαρτυρούν, αναμφίβολα, οι ίδιοι αριθμοί: από τους 133 συμμετέχοντες στη θερινή εξεταστική περίοδο 2016 φτάσαμε τους 341 στην τελευταία του Ιουνίου 2018.

Ο χρόνος για εμάς δεν είναι μια αβεβαιότητα που ξεγλιστράει μακριά και χάνεται. Είναι το κεφάλαιό μας. Με σύστημα, υπομονή και συνέπεια φέρουμε εις πέρας τις αποστολές που θέτουμε, ώστε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα να μη μας υποχρεώνει σε αέναη αναμονή και η επιτυχία που κατορθώθηκε, συναισθανόμενη σήμερα το ρόλο της, να μας ωθεί σε νέες κατακτήσεις.

Εύστοχα και περιεκτικά τα λόγια του Β. Μπελίνσκι: «Χάνεται στη ροή του χρόνου μόνο εκείνο που είναι περιττό και για το λόγο αυτό ξεφλουδίζεται από το συμπαγή κόκκο της ζωής και είναι, συνεπώς, εκείνο που της ζωής δεν της αξίζει». Στρατηγική, σχεδιασμός, επένδυση είναι η εγγυημένη συνταγή για την επιτυχία. Ο δικός μας συμπαγής κόκκος βρίσκεται στην επιτυχία της ομάδας, η οποία αποτελεί το θεμέλιο λίθο του μηχανισμού αποτελεσματικότητας και της ευόδωσης των στόχων μας.

Για την παραλαβή των πιστοποιητικών παρακαλείσθε να έχετε υπ’ όψιν Σας τα εξής:

Για την αυτοπρόσωπη παραλαβή του πιστοποιητικού από τον ίδιο τον επιτυχόντα – δικαιούχο απαιτείται η επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητάς του ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια η ταυτότητά του (π.χ. διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης). Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό παραληφθεί δια λογαριασμό του επιτυχόντα από τρίτο πρόσωπο, το τελευταίο δέον να είναι εφοδιασμένο με σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος-επιτυχόντα από αρμόδια Αρχή η Υπηρεσία. Υπόδειγμα της εν λόγω εξουσιοδότησης μπορείτε να προμηθεύστε από τη γραμματεία του κέντρου μας.

«Гибнет в потоке времени только то, что лишено крепкого зерна жизни и что, следовательно, жизни не стоит».
(В. Белинский)

Вот пришел тот час, ваш звездный час!

Спешим сообщить о приближающейся дате вручения сертификатов о прохождении тестирования по итогам летней тестовой сессии по РКИ. Мероприятие пройдет 20/10/2018 в Центре русского языка и культуры Russian Word и начнётся в 12.00.

5 сессий подряд – результат не одночасный. Это 3 года работы над собой (личностного роста), укрепления и вывода на новый партнерский уровень отношений с центром языкового тестирования СПбГУ, а значит, создание исключительно надежного взаимообогащающего продукта.

Качественные показатели давно переросли в количественные, ежегодно взаимно друг друга дополняя. О возрастающем интересе сертифицировать свои знания наглядно свидетельствуют цифры: от 133 желающих в летнюю сессию 2016 года до 341 в сессию 2018 г.

Время для нас – не ускользающая вдаль неизвестность. Это наш капитал. Мы структурно и последовательно решаем поставленные задачи, чтобы результат не заставил себя ждать бесконечно, а успех, сознавая свою роль сегодня, стимулировал нас к новым победам.

Емко сказал В.Белинский: «Гибнет в потоке времени только то, что лишено крепкого зерна жизни и что, следовательно, жизни не стоит». Стратегии, планирование, капиталовложения – серьезная заявка на успех. Наше крепкое зерно – в успехе команды, что и есть основа механизма эффективности и результата.

Внимание!

При получении просьба иметь при себе удостоверение личности/иной документ, подтверждающий личность сдававшего (свидетельство о рождении), либо заверенную доверенность (если сдававший не может явиться лично). Образец доверенности можно получить в нашем секретариате.

Медиацентр RW.

 

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…