Πρακτική άσκηση των Ρώσων φοιτητών στην έδρα του Russian Word
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

11 Νοέμβριος 2018

 Αγαπητοί σπουδαστές του Russian Word!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να Σας ενημερώσουμε, ότι το Κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού Russian Word θα αποτελέσει για πρώτη φορά χώρο πραγματοποίησης παιδαγωγικής πρακτικής και επιστημονικής έρευνας σπουδαστών του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της επιστημονικής κατεύθυνσης «Γλωσσολογία» με αντικείμενο ειδίκευσης «Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας στο σύστημα της ψηφιακής εκπαίδευσης» του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Τεχνολογιών του Ρωσικού Νέου Πανεπιστημίου της Μόσχας.

Η συγκεκριμένη πρωτοπόρος πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο επίσημης σύμβασης αμοιβαίας συνεργασίας με το εν λόγω Α.Ε.Ι. κατά την περίοδο από 01.12.2018 έως 14.12.2018 στην έδρα του Κέντρου «Russian Word» και με την υλικοτεχνική υποστήριξη του τελευταίου. Ως προς αυτό καθ’ αυτό το «τεχνικό» κομμάτι της προκείμενης παιδαγωγικής πρακτικής των Ρώσων μεταπτυχιακών σπουδαστών, σε αυτό εμπίπτουν η διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας στους σπουδαστές του κέντρου μας καθώς και η επεξεργασία και η «πειραματική» εφαρμογή γλωσσοδιδακτικού υλικού με τη μεταχείριση νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

Η εν λόγω δραστηριότητα θα υλοποιείται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κατεύθυνσης προετοιμασίας 45.04.02 «Γλωσσολογία» του μεταπτυχιακού προγράμματος «Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας», το οποίο έχει εκπονηθεί και επεξεργαστεί βάσει των Ομοσπονδιακών κρατικών εκπαιδευτικών προτύπων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε να έχετε υπ’ όψιν, ότι κατά την περίοδο από 01.12.2018 έως 14.12.2018 στο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των μαθημάτων όλων των τάξεων του Κέντρου μας θα επέλθουν μερικές αλλαγές.
Πιστεύουμε, ότι είναι δύσκολο να εκτιμήσεις εξ αρχής και στο βαθμό που της πρέπει τη σημασία της πραγματοποίησης παιδαγωγικής πρακτικής στην έδρα ενός εκπαιδευτικού κέντρου σε άλλη χώρα. Είμαστε, δε, βέβαιοι, ότι η πλούσια και πολύτιμη εμπειρία που θα αποκομιστεί από την επικοινωνία των Ρώσων σπουδαστών με τους Έλληνες στο καθόλα φυσικό, μη «φτιαχτό» περιβάλλον των τελευταίων, λαμβάνοντας μάλιστα υπ’ όψιν, ότι οι πρώτοι διαβιούν στη δική τους «ρωσική καθημερινότητα», θα αποτελέσει χρήσιμη συμβολή στην ικανότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες της εκπαιδευτικής δραστηριότητας για τους εκπροσώπους και των δύο χωρών.

Για το τροποποιημένο πρόγραμμα διεξαγωγής των μαθημάτων από 01.12.2018 έως 14.12.2018 καθώς και για τις παρουσιάσεις που θα λάβουν χώρα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα μπορείτε να ενημερώνεστε στη γραμματεία του Russian Word.

Уважаемые студенты Russian Word!

Мы рады Вам сообщить, что впервые Центр русского языка и культуры Russian Word выступит в качестве платформы для прохождения педагогической и научно-исследовательской практики учащихся магистратуры института гуманитарных технологий Росcийского нового универcитета (г. Москва) по направлению «Лингвистика» и специальности «Теория и методика преподавания РКИ в системе цифрового образования».
Данная передовая инициатива будет реализована на основании официального договора о взаимосотрудничестве в период с 01.12.2018 по 14.12.2018 с задействованием материально-технической базы Центра Russian Word. Прохождение российскими студентами-магистрантами педагогической практики будет включать в себя преподавание русского языка как иностранного в учебных группах нашего центра, разработку и апробацию лингводидактического материала с применением новых образовательных технологий.

Содержание данной деятельности будет осуществляться в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» магистерской программы «Теория и методика преподавания русского языка как иностранного», разработанным на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).

В связи с этим обращаем Ваше внимание, что в период с 01.12.2018 по 14.12.2018 расписание проведения занятий во всех учебных группах нашего Центра будет частично изменено.

Мы убеждены, что значение педагогической практики на базе образовательного учреждения другой страны переоценить трудно. Уверены, богатый опыт общения российских студентов с греческими учащимися в их естественной, недеформированной, с учетом проживания в российских реалиях, среде станет полезным вкладом в умение адаптироваться к новым условиям учебной деятельности для представителей двух стран.

 

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…