Εβδομάδα προφορικού λόγου
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

01 Ιανουάριος 2020

10/02 - 15/02/2020

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Αγαπητοί σπουδαστές!

Στο κατώφλι της προγραμματισμένης τακτικής χειμερινής εξεταστικής περιόδου 2020 για την πιστοποίηση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας, εγκαινιάζουμε το δεύτερο μέρος του εκπαιδευτικού έτους 2019 – 2020 με την εβδομάδα πρακτικής εξάσκησης όλων των τμημάτων στην «Παραγωγή Προφορικού Λόγου», βασισμένης στα πρότυπα διεξαγωγής της αντίστοιχης ενότητας των εξετάσεων πιστοποίησης, γνωστής σε εσάς ως «Говорение».

Με στόχο να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στο κομμάτι της διδακτικής διαδικασίας που άπτεται της προετοιμασίας σας ενόψει των εξετάσεων πιστοποίησης, θεωρούμε απολύτως απαραίτητο να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα στην τριβή σας με γλωσσικό υλικό για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου όχι μόνο στις συνήθεις εκπαιδευτικές συνθήκες ενός μαθήματος αλλά και σε υποθετικές καταστάσεις καθημερινής επικοινωνίας, η οποία ως γνωστικό αντικείμενο εξετάζεται υποχρεωτικά στην ενότητα «Παραγωγή Προφορικού Λόγου» («Говорение»).

Ως εκ τούτου, για όλα ανεξαιρέτως τα τμήματα, η δομή των μαθημάτων τους που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από τις 10 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2020, έχει σχεδιαστεί πάνω σε ένα ειδικά επεξεργασμένο από τους διδάσκοντες καθηγητές εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο έγκαιρα θα αποσταλεί με mail στον κάθε σπουδαστή, ούτως ώστε να έχει τον απαιτούμενο χρόνο για να κατατοπιστεί επαρκώς.

Ευελπιστούμε, ότι η πρωτοβουλία μας αυτή θα αποδειχθεί καίριο συστατικό στοιχείο στην προετοιμασία σας για τη συμμετοχή σας στις προσεχείς εξετάσεις πιστοποίησης και θα σας βοηθήσει να υπερνικήσετε όλα τα φαινομενικά εμπόδια.

Και μην ξεχνάτε, ότι το «Russian Word» είναι η εικόνα της επικοινωνίας Σας!

10/02-15/02/20

Устная речь в ситуациях общения

Речевая культура общения в рамках подготовки к сдаче субтеста Говорение системы ТРКИ.

Дорогие студенты!

Второй семестр в преддверии очередной плановой зимней аттестационной сессии по РКИ мы открываем НЕДЕЛЕЙ ГОВОРЕНИЯ во всех учебных группах. С целью достижения максимально эффективного результата в процессе тестоориентированного обучения РКИ считаем необходимым уделить особое внимание отработке языкового материала в учебной или условной коммуникации, являющейся предметом обязательного контроля при сдаче субтеста Говорение. Актуальность нашей инициативы обусловлена, в первую очередь, тем фактом, что, как правило, выполнение условно-речевых заданий на экзамене представляет собой наиболее волнительную форму устного общения для иностранца, поскольку предполагает продуцирование речи без подготовки. Отработка таких навыков общения требует системного подхода подачи материала со стороны преподавателя, а также достаточного количества времени на его усвоение, закрепление и применение. А успешное овладение речевым общением с учетом норм речевого этикета – залог гарантированной возможности не только быть понятым, но и понимать других.

Занятия во всех группах с 10.02 по 15.02.20 будут основаны на специально разработанном преподавателем учебном материале, который заблаговременно будет направлен на почту каждому студенту для ознакомления.

Надеемся, что эта инициатива станет важным компонентом подготовки к сдаче экзамена и поможет успешно преодолеть все мнимые препятствия.

Не забывайте, что Russian Word – имидж Вашего общения!

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…