Κυκλοφόρησε η δεύτερη ταινία του κύκλου του κέντρου πολυμέσων СПбГУ "ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"!
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

24 Ιούλιος 2020

Βλέπουμε, συνδεόμαστε, απολαμβάνουμε!

Αγαπητοί σπουδαστές του Russian Word!

H αντιπροσωπεία του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγ. Πετρούπολης (Κ.Π.Α.Π.), η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα διαμέσου της έδρας του Κέντρου Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού Russian Word στη Θεσσαλονίκη, σας προσκαλεί να ακολουθήσετε μια εξαιρετική ξενάγηση στο καταπράσινο υπαίθριο μουσείο "Πάρκο σύγχρονης γλυπτικής" (το οποίο άνοιξε τις πύλες του το 2002), το οποίο βρίσκεται στον αύλειο χώρο της Φιλολογικής Σχολής του Κ.Π.ΑΠ. !

Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς του Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων του Κ.Π.Α.Π. “Πλανήτης-Πανεπιστήμιο” θα επισκεφτείτε τη “σύγχρονη σχολή του Αριστοτέλη”, όπου, χάρη στη γνωριμία με τα γλυπτά, ο κάθε μαθητής μπορεί να μάθει να σκέφτεται ελεύθερα. Εξάλλου, η γλυπτική σαν μορφή εικαστικής τέχνης επιτρέπει στον καλλιτέχνη να εκφραστεί, να ενσωματώσει στην μορφή το όραμα του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αφού δει κανείς το παραπάνω βίντεο, μπορεί να μάθει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για τη σύγχρονη γλυπτική και για τις ξεχωριστές δημιουργικές ιδέες των μεγάλων δημιουργών, οι οποίες είχαν ως έμπνευση έργα συγγραφέων και ποιητών της ρωσικής και διεθνούς λογοτεχνίας, όπως ο Ν. Γκόγκολ, η Α. Αχμάτοβα, ο Ι. Μπρόντσκυ, ο Α. Εξυπερύ κ.α.

Να σημειωθεί εδώ ιδιαίτερα, ότι η καλύτερη γνωριμία με το έργο σύγχρονων γλυπτών και η εκ νέου γνωριμία με ήδη γνωστά θέματα είναι δυνατή και για τους σπουδαστές του Russian Word, οι οποίοι συμμετέχουν κάθε χρόνο, στα καθιερωμένα εαρινά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία διεξάγονται σε συνεργασία με το Κέντρο Πιστοποίησης του Κ.Π.Α.Π. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, που μπορούμε να δώσουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να “βυθιστούν” στην πανεπιστημιακή ατμόσφαιρα, να γνωρίσουν από κοντά τα σύγχρονα ρεύματα των εικαστικών τεχνών, να ακολουθήσουν τα χνάρια των φιλολόγων.

Ελπίζουμε ότι το συγκεκριμένο βίντεο θα σας φανεί χρήσιμο, θα εμπλουτίσει τις γνώσεις σας, θα σας φέρει σε επαφή με καινούριες τάσεις και θα σας βοηθήσει να τελειοποιήσετε τις ακουστικές σας δεξιότητες. Επιπλέον, ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα προστεθεί ακόμα ένα γλυπτό για να τιμά την εγκαθίδρυση της επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού Russian Word και του Κέντρου Πιστοποίησης του Κρατικού Πανεπιστημίου Αγ. Πετρούπολης και να θυμίζει τα επιτεύγματα στη μελέτη της ρωσικής γλώσσας και της προώθησης της στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Μάθετε νέα μας, γνωριστείτε καλύτερα με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγ. Πετρούπολης, ενισχύστε τη νοημοσύνη σας και μάθετε ρωσικά!

Russian Word Media Center.
25/07/2020.

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=uGjpXVF1o94&fbclid=IwAR2E0vnK2SKUKHpXzoPSMd5ySKCglS98-KPfWsgTq-Sj1iHyDjuDIJ-Cg9o&app=desktop

The second film of the SPBU media Center "PLANET UNIVERSITY" series has been released!

Watch, connect, enjoy!

Dear Russian Word students !

The representative office of St. Petersburg State University, operating on the basis of the Russian Word Center (Thessaloniki, Greece), invites you to take an extraordinary tour to the open-air museum "Park of modern sculpture" (opened in 2002), located in the courtyard of the faculty of Philology of St. Petersburg state University!

In this episode of the Media Center of St. Petersburg State University "PLANET UNIVERSITY " series, you will visit the "modern school of Aristotle", a place where every student, thanks to the chance to get acquainted with the sculptures, can learn to think freely. After all, sculpture as a form of fine art allows the artist to express himself, to embody his vision in the form one way or the other. After watching the video, you can learn a lot about modern sculpture and the unique creative ideas of the great masters inspired by the works of writers and poets of Russian and foreign literature, such as N.Gogol, A.Akhmatova, I.Brodsky, A. Exupery, et.c.
We would especially like to note that getting acquainted with the work of contemporary sculptors and re-looking at known motives is also an option for the students, who are annually participating in the visiting tours as part of the regular spring educational programs that are organized in cooperation with the Center for Language Testing of the St. Petersburg State University. We are glad that we can give our students the opportunity to plunge into the university atmosphere and get first-hand knowledge of the modern trends of fine art, walk along the rut of the philologist's world.

We hope that this film will be useful for you, expand your knowledge, introduce you to new trends and serve as a good material for improving your listening skills. We also hope that in the future there will be another sculpture to commemorate the establishment of successful cooperation between the Center for Russian language and Culture Russian Word and the Center for Language Testing of the St. Petersburg State University, reminiscent of the results achieved in the study of Russian language and its promotion on the territory of the Hellenic Republic.

Follow our news, get acquainted with SpBU, improve your intelligence and learn Russian!

Russian Word Media Center.
25/07/2020.

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=uGjpXVF1o94&fbclid=IwAR2E0vnK2SKUKHpXzoPSMd5ySKCglS98-KPfWsgTq-Sj1iHyDjuDIJ-Cg9o&app=desktop

Вышел в свет второй фильм цикла Медиацентра СПбГУ «ПЛАНЕТА УНИВЕРСИТЕТ»!

Смотрим, подключаемся, наслаждаемся!

Дорогие студенты центра Russian Word!

Представительство СПбГУ, действующее на базе центра Russian Word (г.Салоники, Греция) приглашает Вас совершить необыкновенную экскурсию в утопающий в зелени музей под открытым небом “Парк современной скульптуры» (открытие состоялось в 2002 г), находящийся во дворе филфака СПбГУ!

В данном эпизоде цикла Медиацентра СПбГУ «ПЛАНЕТА УНИВЕРСИТЕТ» вы побываете в «современной школе Аристотеля», месте где каждый студент, благодаря знакомству со скульптурами, может научиться свободно мыслить. Ведь скульптура как вид изобразительного искусства позволяет художнику самовыразиться, воплотить в изображении своё видение того или иного образа.

Посмотрев представленное видео, вы сможете узнать много интересного о современной скульптуре и неординарных творческих идеях мастеров, вдохновленных произведениями писателей и поэтов российской и зарубежной литературы, таких как Н. Гоголь, А. Ахматова, И. Бродский, А. Экзюпери и др..

Особо хотелось бы отметить, что знакомиться с творчеством современных скульпторов и заново посмотреть на известные мотивы могут и студенты центра Russian Word, ежегодно посещая экскурсию, в рамках регулярной весенней учебно-образовательной программы Центра, организованной при содействии Центра языкового тестирования СПбГУ. Мы рады, что можем предоставить возможность нашим студентам окунуться в университетскую атмосферу и воочию ознакомиться с современными течениями изобразительного искусства, пройтись по колее мира филолога.

Надеемся, что данный фильм будет полезным для вас, расширит ваши познания, познакомит с новыми веяниями и послужит хорошим материалом для усовершенствования навыков аудирования.

Мы также надеемся, что в будущем появится еще одна скульпутура в память об установлении успешного сотрудничества между Центром русского языка и культуры Russian Word и Центром языкового тестирования СПбГУ, напоминающая о достигнутых результатах в сфере изучения русского языка и продвижения его на территории Греческой Республики.

Следите за нашими новостями, знакомьтесь с СПбГУ, повышайте свой интеллект и учитерусский!

Медиацентр Russian Word.
25/07/2020.

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…