ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

24 Νοέμβριος 2023

Αγαπητοί ενδιαφερόμενοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5181132 (MIS), ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Ο Γ΄κύκλος Πρακτικής Άσκησης θα έχει διάρκεια 3 μηνών από 01/03/2024 έως 31/05/2024. Η διαδικασία της επιλογής των φοιτητών από τον Φορέα μας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 22 Δεκεμβρίου 2023.

Προσκαλούμε, λοιπόν, όποια ή όποιον ενδιαφέρεται να συνεργαστεί μαζί μας να δηλώσει συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας του Πανεπιστημίου και παράλληλα να επικοινωνήσει μαζί μας για περαιτέρω ενημέρωση. Επίσης θα χρειαστεί να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Russian Word που θα βρει παρακάτω. Καθώς το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και η διορία υποβολής σύντομη, παρακαλούμε όσοι δηλώσουν συμμετοχή να το πράξουν υπεύθυνα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (internship) του Russian Word απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και φοιτητές και προσφέρει έναν αριθμό θέσεων σε κατάλληλους υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις δράσεις ενός εκπαιδευτικού οργανισμού όπως το Κέντρο Russian Word. Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις καθημερινές λειτουργίες ενός εκπαιδευτικού οργανισμού και να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση της φιλοσοφίας και του έργου διαφόρων δράσεων που προσφέρουν ποικίλες υπηρεσίες και προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της παιδείας. Για αυτό το λόγο, όσοι ασχολούνται ήδη με τα ρωσικά στο πλαίσιο των σπουδών τους θα βρουν την όλη εμπειρία ιδιαίτερα χρήσιμη ως εξάσκηση μέσω της επαφής με τη γλώσσα και τον πολιτισμό σε έναν μοναδικό στο είδος του εκπαιδευτικό φορέα.

Με εκτίμηση, η Γραμματεία.

+30 2310.220822


 THE COLLABORATION WITH THE UNIVERSITY OF MACEDONIA CONTINUES WITHIN THE FRAMEWORK OF INTERNSHIP

Dear interested parties,

As part of the collaboration for the second consecutive year with the University of Macedonia, we would like to inform you about the start of the new internship cycle through the subsidized program "Funding for the Internship of the University of Macedonia Departments" of the Action "Internship of the University of Macedonia" [with the code ΟΠΣ 5181132 (MIS), ΕΣΠΑ 2014-2020, Operational Program "Human Resources Development, Education, and Lifelong Learning 2014-2020."]

The 3rd Cycle of the Internship will last for 3 months from 01/03/2024 to 31/05/2024.

The selection process of students by our organization should be completed no later than 22 December 2023.

We invite anyone interested in collaborating with us to apply through the University's platform and also to contact us for further information.

As the interest is high and the submission deadline is short, we kindly ask those who wish to participate to do so responsibly, taking into account all factors.
The Internship Program of Russian Word is addressed to all interested organizations and students and offers a number of positions to suitable candidates who wish to gain knowledge about the activities of an educational organization such as the Russian Word Center.

The program provides trainees with the opportunity to closely experience the daily operations of an educational organization and to gain a deeper understanding of the philosophy and work of various actions that offer various services and programs in the fields of education, culture, and education. For this reason, those already involved in Russian studies as part of their studies will find the whole experience particularly useful as practice through contact with language and culture in a unique educational institution.

Best wishes, the Secretariat.
+30 2310 220822.

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
    Οδηγίες
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…