Εκδηλωσεις / МЕРОПРИЯТИЯ (154)

Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτικό κέντρο Ρωσικής γλώσσας στην Π. Π. Γερμανού 39 (Καμάρα) η επίσημη έναρξη των μαθημάτων Ρωσικής γλώσσας «Русское слово» που προέκυψε από τη δυναμική συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (VAPRYAL) και του Ρωσικού Ιδρύματος «Русский Мир». Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη, κύριος Α.Α. Ποπώφ και ο Υποπρόξενος κύριος Μ.Α. Μεστσιάνωφ, οι οποίοι αφού ενθάρρυναν επιβραβεύοντας τη μοναδική αυτή πρωτοβουλία της ύπαρξης ενός τέτοιου πρότυπου κέντρου Ρωσικής γλώσσας, συζήτησαν με τους καθηγητές της Ένωσης και τους μαθητές για…
В Белградском университете прошёл Международный Научно-образовательный Форум «Третья белградская встреча славянских русистов под названием «Современное изучение русского языка и русской культуры в инославянском окружении». Организаторами конференции стали МАПРЯЛ, Славистическое общество Сербии,Филологический факультет Белградского университета и Русский Дом в Белграде. Среди участников были преподаватели вузов из России , Болгарии, Словакии,Сербии, Чешской республики, Украины , Казахстана, представившие свои научные доклады . Доклад аспирантки МГУ им. М.В.Ломоносова Халкониду Т.Б. «Интеграция российской государственной системы тестирования в образовательное пространство Греции» был заслушан с большим интересом. С его содержанием можно будет ознакомиться в XV сборнике «Славистика», который выйдет в свет осенью 2011 года. Текст статьи можно…
В Салониках традиционно прошла двадцатая международная конференция «20th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics», объединяющая ведущих специалистов в области преподавания иностранных языков со всего мира. На такое масштабное научное мероприятие съехались лингвисты из университетов Великобритании, Японии, Испании, Германии, Польши, Франции, Португалии, России и других стран, где вопросам прикладной лингвистики давно уделяется должное внимание. В программу конференции был также отобран доклад преподавателя Халкониду Т.Б. на тему “The Development of Teaching of Russian as a Foreign Language in Greece through preparation for the TORFL exams”. Доклад был посвящён актуальным вопросам тестоориентированного обучения в Греции и особенностям Российской системы тестирования в сравнении…
В Шанхае успешно завершился XII Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) «Русский язык и литература во времени и пространстве», который проводится каждые четыре года. Его организаторы - МАПРЯЛ, Китайская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (КАПРЯЛ), Шанхайский университет иностранных языков. В работе Конгресса приняло участие около 1000 человек из 48 стран, в том числе и председатель Всегреческой Ассоциации Преподавателей- Русистов проф. Е.Ф. Журавлёва, член Генеральной Ассамблеи МАПРЯЛ, которая выступила в секции «Сопоставительное изучение русского и других языков: лингвистический и методический аспекты» и представила свой доклад «Основы национально-ориентированного учебного пособия по русской фонетике для греческих студентов». Следует отметить,…
Новому в методике проведения лингводидактического тестирования был посвящен Международный семинар для специалистов в области русского языка как иностранного, осуществляющих подготовку иностранных граждан к уровневому языковому тестированию. Семинар прошёл на базе Центра языкового тестирования филологического факультета СПбГУ с 13 по 24 июня 2011 года. В работе Второй программы семинара «Методика проведения тестирования: ТРКИ-2, ТРКИ-3, ТРКИ-4» приняла активное участие преподаватель русского языка Халкониду Т. Б., ранее прошедшая стажировку по программе подготовки к проведению тестирования на начальные уровни системы ТРКИ. Преподаватель ВАПРЯЛ успешно сдала квалификационный экзамен, дающий право проводить тестирование в рамках Государственной системы тестирования и осуществлять тестирование для приема в гражданство Российской…
Приглашение принять участие в двухнедельной программе повышения квалификации преподавателей русского языка зарубежных учебных заведений приняла преподаватель Дора Харлампиевна Хацхарджи, выпускница Московского Лингвистического Университета и активный член ВАПРЯЛ. Стажировка была организована фондом «Русский мир» совместно с Российским Университетом Дружбы Народов и проходила с 5 по 22 июня 2011 года на базе факультета повышения квалификации преподавателей русского языка РУДН. Преподаватели из более 30 стран мира имели возможность прослушать лекции и практические занятия по современным вопросам русистики, а также обменяться опытом в области методикипреподавания РКИ в своих странах. Организаторы семинара вручили его участникам комплект методических материалов, презентаций, учебных пособий по РКИ, которые пополнят…
Международный научно-методический семинар по русскому языку во Флорине 19 октября 2010 года в маленьком городе Флорина , что на севере Греции, недалеко от г. Салоники, был проведён Международный семинар, посвящённый 150-летию со дня рождения А.П.Чехова, который организовали факультет Балканистики... Международный научно-методический семинар по русскому языку во Флорине 19 октября 2010 года в маленьком городе Флорина , что на севере Греции, недалеко от г. Салоники, был проведён Международный семинар, посвящённый 150-летию со дня рождения А.П.Чехова, который организовали факультет Балканистики Западно-Македонского университета и Всегреческая Ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Экономическую помощь оказали ректорат университета, Генеральное консульство Российской Федерации в Салониках и…
Στις 19 Οκτωβρίου 2010 στο τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, έλαβε χώρα το Διεθνές Συμπόσιο-Σεμινάριο «Η ρωσική γλώσσα ως ξένη και η διδασκαλία της».
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «РУССКИЙ ЯЗЫК В ЕВРОПЕ. Обмен опытом» 27.03.2010, г.Салоники, Goethe-Institut (Βασ.Όλγας 66)
Σελίδα 8 από 8

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
    Οδηγίες
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…