Η ενότητα στην πολυμορφία!
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

31 Μάιος 2017

Ολοκληρώθηκε η 5η ετήσια «Γιορτή Πολυγλωσσίας» του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το βράδυ της Κυριακής 28 Μαΐου 2017 έπεσε η αυλαία της 5ης ετήσιας «Γιορτής Πολυγλωσσίας», που δυο μέρες νωρίτερα, στις 26/5, είχε άνοιξε τις πόρτες της στο ευρύ κοινό της Θεσσαλονίκης.

Για μια ακόμη χρονιά, η συνεπής και δυναμική συμμετοχή εκεί του «Russian Word», ως εκπροσώπου της ρωσικής γλώσσας και του πολιτισμού που αυτή πρεσβεύει, αποτέλεσε τον κανόνα, προσθέτοντας μάλιστα στο φετινό εορταστικό τριήμερο μια εξόχως ευχάριστη νότα από την ενεργό παρουσία περισσοτέρων από 35 εθελοντών του.

Το«Russian Word» με επαγγελματικό ζήλο και υψηλό αίσθημα ευθύνης έκανε αμέσως δεκτή την τιμητική πρόταση του Δήμου Θεσσαλονίκης να εκπροσωπήσει στη συγκεκριμένη γιορτή τη Ρωσική Ομοσπονδία, τη χώρα με την ιδιαίτερη πολιτιστική ποικιλομορφία και μια γλώσσα μοναδική.

Η Ρωσία ως λαμπρό παράδειγμα κράτους – πραγματικού, πολύχρωμου μωσαϊκού πολιτισμών, γλωσσών και θρησκειών (στο έδαφος της σύγχρονης Ρωσικής Ομοσπονδίας διαβιούν περισσότερες από 160 εθνότητες, έκαστη εκ των οποίων ομιλεί στη μητρική της γλώσσα) αποτελεί ένα εξαιρετικό πρότυπο δημιουργικής σύνθεσης. Ως απτή έκφραση της σχετικής βούλησης και του αντίστοιχου τρόπου σκέψης που διαμορφώθηκε στο πέρασμα πολλών δεκαετιών της νεότερης ιστορίας της, η Ρωσική Ομοσπονδία επεξεργάζεται το μοντέλο ενός χώρου μοναδικού στο είδος του για την αρμονική, εποικοδομητική και άνετη συνύπαρξη ολότελα διαφορετικών μεταξύ τους κουλτουρών, που καθεμία τους διακριτά διατηρεί τη μοναδική ιδιαιτερότητα και ταυτότητά της.

Το «Russian Word» ευχαριστεί τους επισκέπτες και τους διοργανωτές της 5ης Γιορτής Πολυγλωσσίας και εκφράζει την ελπίδα, πως η γνωριμία με την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας όλων εκείνων που δεν στάθηκαν αδιάφορα απέναντι στην παρουσία εκεί του εκπαιδευτικού μας κέντρου, ως εκπροσώπου της χώρας τούτης, αποτέλεσε σπουδαίο δώρο και παράδειγμα για το πώς η διαφορετικότητα μπορεί να συνυπάρχει και να συμβαδίζει αρμονικά και δημιουργικά με τη σημασία του ενιαίου και ως εκ τούτου εμπεριέχεται σε αυτή !

 

Единство в Многообразии!

Завершился 5-ый ежегодный фестиваль "МНОГОЯЗЫЧИЕ".

5-ый ежегодный фестиваль «Многоязычие», открывший свои двери 26 мая 2017 года, завершился накануне вечером. Участие центра «Russian Word», представляющего на фестивале русский язык и культуру с момента его учреждения, не стало исключением и в этом году, приятной особенностью которого стало привлечение более 35 волонтеров.

Центр «Russian Word» с большой честью и профессиональным азартом принял предложение муниципалитета г. Салоники представлять на фестивале Российскую Федерацию с ее культурным многообразием и уникальным языком.

Стоит отметить неподдельный интерес посетителей к истории России, ее литературному наследию – красочные энциклопедии и русская классика, представленные на стенде, не оставили равнодушным никого, кто проходил мимо. Гости фестиваля проявляли и любопытство, относительно структуры русского языка, искали сходства и различия со своим родным. Волонтёры (студенты «Russian Word»), в свою очередь, получая удовольствие от возможности изъясняться на русском языке, с радостью отвечали на вопросы. Отдельное внимание было приковано к детям, ожидавшим своих родителей у столика с раскрасками, пока те увлеченно разрисовывали костюмы героев русских народных сказок! Одним словом, царила теплая и уютная атмосфера праздника!

Выдвигая идею плюрализма, фестиваль призывает национально-культурные диаспоры и ассоциации, представителей иностранных консульств, лингвистические центры, и учебно-образовательные учреждения в целом объединиться с целью привлечения внимания к языковому и культурному многообразию, поддержания интереса к изучению и сохранению языков разных народов мира, сотрудничества и обмена опытом. В этом году круг стран-участников был достаточно обширен: Чехия, Финляндия, Турция, Германия, Болгария, Украина, Грузия, Армения, Сербия и др.

Современный век высоких скоростей и технологий абсолютно мобилен и похож. А вместе с ним, в процессе адаптации к современному пространству и образу жизни, стали похожими и мы.

Мода, музыка, кино, архитектура – вся общемировая культурная индустрия – движется в своем развитии, по сути, по единому безликому шаблону «модно-современно». Но, как это часто бывает, решение одной задачи влечет за собой разрушение другой – единение провоцирует потерю самобытности. Исконно национальные культурно-языковые традиции, пока не пораженные вирусом современизации, сохранять все труднее. Именно поэтому, наряду с созданием благоприятной атмосферы, стимулирующей на сотрудничество в различных областях культурного пространства, важнейшая задача подобных мероприятий – сберечь тонкую грань, связывающую современное с глубоко самобытным, а также найти новые формы межкультурного взаимодействия.

В современном неизбежном процессе мультиэтнической интеграции народов и государств сегодняшний иностранный гость чаще воспринимается как бедственное нежелательное нашествие, нежели как завтрашний гражданин и соотечественник. Сегодня, в эпоху тотальной нетерпимости и усиления противоречий между народами и культурами попытка понять и принять других, отличных от себя, в большинстве случаев в принципе исключается (или – даже не предпринимается). Отрицание и порицание гораздо проще, привычнее, а значит, прочнее и основательнее.

Россия, как яркий пример поликультурного, многоязычного, многоконфессионального государства (на территории современной РФ проживает более 160 народов, говорящих на родных языках!) является прекрасным примером созидательности. Проявляя энергию воли и разума на протяжении многих десятилетий новейшей истории, она работает над созданием модели уникального в своем роде пространства для комфортного сосуществования абсолютно разных культур, каждая из которых в отдельности сохранила свою неповторимую индивидуальность.

Центр «Russian Word» благодарит посетителей и организаторов фестиваля и надеется, что знакомство всех неравнодушных с нашей богатой историей и культурой явилось большим подарком и примером того, как многообразие может быть единым!

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…