ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΜΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

06 Ιούλιος 2022

Μια εβδομάδα μετά τη διπλή εξεταστική στην έδρα του Γραφείου Αντιπροσώπευσης του Πανεπιστημίου Αγ. Πετρούπολης (SPbU) στο Russian Word στη Θεσσαλονίκη, εχθές Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 το Γραφείο, με την υποστήριξη του Κέντρου Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του SPbU, κλήθηκε να φέρει εις πέρας την τελευταία εξεταστική για το εκπαιδευτικός έτος 2021-2022, στην πόλη των Ιωαννίνων. Το SPbU δε θα μπορούσε να λείπει από όλο αυτό και με ευγενική του χορηγία, δυο Ρώσοι εξεταστές μας τίμησαν δια ζώσης με την παρουσία τους και συνέβαλαν στις εξετάσεις.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Epirus Palace Congress Hall & Spa, όπου είχαμε την τιμή να φιλοξενηθούμε και να υποδεχτούμε με τη σειρά μας περισσότερους από 80 σπουδαστές ρωσικής γλώσσας, τόσο από εκπαιδευτικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και για τους περισσότερους από 60 νέους σπουδαστές από το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ρωσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η μεγάλη αυτή ομάδα νέων σπουδαστών αποτελείτο από φοιτητές του Πανεπιστημίου και διδακτικό προσωπικό Πολλοί από τους νέους σπουδαστές συμμετείχαν μάλιστα και στο Πρόγραμμα του SPbU «Ιστορία της Ρωσίας» από το Νοέμβριο του 2021 μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2022, το οποίο διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης. Να σημειωθεί εδώ ότι το μέγεθος της προσέλευσης ήταν αποτέλεσμα της πολύ επιτυχημένης παρουσίασης που έκανε το Γραφείο Αντιπροσώπευσης στις 30 Απριλίου 2022, στη διάρκεια της οποίας το σύνολο των ενδιαφερομένων ενημερώθηκε πλήρως και με κάθε λεπτομέρεια για τα ζητήματα των εξετάσεων.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν νωρίς το πρωί και στη συνέχεια ακολούθησε το σκέλος των εξετάσεων, το οποίο ήταν και το απαιτητικότερο λόγω του αριθμού των εξεταζομένων. Η διαδικασία προχώρησε ομαλότατα και οι συμμετέχοντες ολοκλήρωναν τη μια ενότητα μετά την άλλη μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Η αποστολή αυτής της επίσκεψης στα Ιωάννινα εκπληρώθηκε πλήρως και με μεγάλη επιτυχία.

Αυτό που απομένει πλέον, είναι η έκδοση των αποτελεσμάτων σε περίπου ένα μήνα. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν τα αποτελέσματα τους μέσω e-mail.
Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές, το Kέντρο Πιστοποίησης Γλωσσομάθεια του SPbU, το ξενοδοχείο Epirus Palace και φυσικά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες καλά αποτελέσματα και το πρόγραμμα εκμάθησης ρωσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να συνεχίσει επιτυχώς και την επόμενη χρονιά!

Με εκτίμηση,
Γραφείο Αντιπροσώπευσης Πανεπιστημίου Αγ. Πετρούπολης στην Ελλάδα

Первая очная тестовая сессия СПбГУ в г.Яннина: миссия выполнима

В воскресенье 3 июля 2022 г. успешно завершилась первая летняя сессия по РКИ, в которой пряняли участие слушатели бесплатной программы изучения русского языка как иностранного университета г.Яннина при непосредственном очном участии специалистов Центра языкового тестирования СПбГУ. Площадку для проведения тестирования предоставил Отель Epirus Palace, который смог вместить более 80 студентов, приехавших сертифицировать свои знания. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что среди слушателей программы не только греческие студенты, но и профессорско-преподавательский состав университета, изучающих русский язык в рамках данной инициативы СПбГУ второй год. Многие из них широко знакомы с деятельностью Представительсва СПбГУ в Греческой Республике на базе центра Russian Word (г.Салоники) и являлись постоянными активными участниками таких мероприятий, как Специальный трёхмесячный онлайн-проект СПбГУ «История России», Презентация системы ТРКИ и др.

После прохождения процедуры регистрации на экзамен все кандидаты приступили к выполнению частей теста, письменные части которого были завершены к 12.00 часам, после чего по следовала устная часть согласно индивидуально составленному расписанию.

Желаем всем участникам тестирования хороших результатов, которые будут анонсированы в течение месяца и направлены на почту. От лица Представительства СПбГУ в Греции хотим в первую очередь выразить глубокую благодарность коллективу и руководству  ЦЯТ СПбГУ, администрации университета г. Яннина, а также персоналу отельного комплекса Epirus Palace за успешное сотрудничество в рамках проведения первой масштабной очной тестовой сессии по РКИ, участниками которой стало 98 слушателей программы изучения русского языка. 

До встречи в следующем году!
Представительство СПбГУ в Греции

TORFL TEST - A CHALLENGING MISSION COMPLETED WITH GREAT SUCCESS

A week after the double examination at the headquarters of the Representation Office of the State University of St. Petersburg (SPbU) at Russian Word in Thessaloniki, yesterday Sunday, July 3, 2022 the Office, with the support of the SPbU Language Certification Center, was invited to complete the last exam for the educational year 2021-2022, in the city of Ioannina. The SPbU could not be missing from all this and with its kind sponsorship, two Russian Language examiners honored us in person with their presence and contributed to the exam.

The examinations took place at the Epirus Palace Congress Hall & Spa, where we had the honor to host more than 80 Russian language students, both from educational institutions of the wider region.
Special mention should be made of the more than 60 new students from the Russian Learning Program of the University of Ioannina. This large group of students consisted of university students and teaching staff, many of whom even participated in the SPbU program "History of Russia" from November 2021 to early March 2022, which was conducted via video conference. It should be noted here that the size of the turnout was the result of the very successful presentation made by the Representation Office on April 30, 2022, during which all interested parties were fully informed and in every detail about the exam issues.

The registrations started early in the morning and then followed the part of the exams, which was the most demanding due to the number of examinees. The process proceeded smoothly and the participants completed one module after another until the first afternoon hours. The mission of this visit to Ioannina was fully fulfilled and with great success!

What remains now is the release of the results in about a month. Participants will receive their results by e-mail. We thank all the contributors, the SPbU language Certification Center, the Epirus Palace Hotel and, of course, the University of Ioannina. We wish all participants success and the Russian Learning Program of the University of Ioannina will continue successfully next year.

Regards,
Representative Office of the St. Petersburg State University in Greece

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
    Οδηγίες
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…