Αικατερίνη Φ. Ζουραβλιόβα | Екатерина Федоровна Журавлёва

Αικατερίνη Φ. Ζουραβλιόβα

Διδάκτωρ φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Russian Word.

Επαγγελματική/εργασιακή εμπειρία: Πανεπιστημιακή εμπειρία 42 ετών ως καθηγήτρια πανεπιστήμιου. Από τα έτη αυτά τα 22 αποτέλεσε στέλεχος του διδακτικού προσωπικού των παρακάτω πανεπιστημίων: Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας «Λομονόσωφ», Κρατικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Ταγκανρόγκ (Σχολή Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας) και Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών της Μαριούπολης (Σχολή Ελληνικής Φιλολογίας). 20 έτη σε πανεπιστήμια της Ελλάδας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας).

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: γενική και αντιπαραβολική γλωσσολογία, σύγχρονη ρωσική γλώσσα (όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης), ρωσική γλώσσα ως ξένη και μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας, συγκριτική φωνολογία της ρωσικής και της νέας ελληνικής γλώσσας, φωνολογία της νέας ελληνικής γλώσσας. 85 δημοσιευμένες μελέτες.

 

Екатерина Федоровна Журавлёва

Доктор филологических наук, профессор факультета Балканистики Западно-Македонского университета.
Председатель ВАПРЯЛ, внештатный консультант по научной работе центра «Russian Word»

Общий стаж работы: 42 года научно-педагогического вузовского стажа, из них 22 года в штате профессорско-преподавательского состава университетов МГУ им. М.Л. Ломоносова, Таганрогского государственного пединститута (факультет русского языка и литературы) и Мариупольского госуниверситета гуманитарных наук (факультет греческой филологии); 20 лет в университетах Греции (Университет им. Аристотеля и западно-Македонский университет). Ветеран труда.

Области научных интересов: общее и сопоставительное языкознание, современный русский язык (все аспекты), русский как иностранный и методика его преподавания, сравнительная фонология русского и новогреческого языков, новогреческая филология. 85 опубликованных работ.

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
    Οδηγίες
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…