Τμήμα Μεταφράσεών του Russian Word
 • μέγεθος γραμματοσειράς +

06 Αύγουστος 2022

To Russian Word είναι σε ευχάριστη θέση και ανακοινώνει την περαιτέρω διεύρυνση των υπηρεσιών του στον τομέα των μεταφράσεων. Το Τμήμα Μεταφράσεών μας αναλαμβάνει μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων από και προς όλες τις παρακάτω τρεις γλώσσες, με δυνατότητα επικύρωσης του εγγράφου σε οποιονδήποτε γλωσσικό συνδυασμό: Ρωσικά - Ελληνικά - Αγγλικά.

Πραγματοποιούμε: 

 • μεταφράσεις και επικυρώσεις των τίτλων/βεβαιώσεων  σπουδών, αναλυτικών βαθμολογιών και πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. 
 • μεταφράσεις δημόσιων εγγράφων (ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά, απολυτήρια λυκείου, βεβαιώσεις δημόσιων αρχών κλπ.)
 • μεταφράσεις νομικών εγγράφων (πληρεξούσια, συμβάσεις, συμφωνητικά, αγωγές, δικαστικές αποφάσεις κλπ.) και κάθε άλλου δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου που απαιτεί επικυρωμένη μετάφραση
 • υποτιτλισμό διαφόρων ειδών οπτικοακουστικού υλικού (ταινία, επεισόδιο σειράς, ντοκιμαντέρ, σχολιασμός σκηνών), podcasts 
 • μεταφράσεις ιστοσελίδων
 • μεταφράσεις άλλων έγγραφων/κείμενων 

Επίσης αναλαμβάνουμε τη συνολική διοργάνωση και την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε εκδηλώσεις, συνέδρια και διασκέψεις.

Εγγυόμαστε την ακρίβεια και τη σωστή απόδοση δύσκολων όρων, καθώς οι μεταφραστές μας γνωρίζουν και κατανοούν σε επαγγελματικό επίπεδο τις ιδιαιτερότητες των νομικών καθεστώτων, καθώς επίσης, τις ιδιαίτερες πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες της Ρωσίας και της Ελλάδας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ:

Θεσσαλονίκη:  Εθνικής Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131. 

Τ. 2310 220822/ 6977719201 | 

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι πρόσφατες δράσεις μας στον Τομέα της μετάφρασης σε συνεργασία με το Saint Petersburg State University (Russia).

Переводческий отдел Центра Russian Word

Центр русского языка и культуры «Russian Word» с радостью сообщает о расширении спектра услуг в области переводов. Ведущие специалисты нашего отдела – высококвалифицированные специалисты, выпукники Высшей школы перевода МГУ им. М.В.Ломоносова (г.Москва) и юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, осуществляющие на официальной основе сотрудничество с дипломатическим представительством РФ в Греческой Республике и Генеральным Консульством в Салониках. Мы являемся членом Союза переводчиков России, объединяющего профессиональных переводчиков и профильные организации с целью распространения новых методик обучения, практических приемов работы и повышения квалификации профильных специалистов.

Наш Отдел имеет богатый опыт выполнения переводов и официальных заверений документов со следующих трёх языков: греческий, русский, английский. Мы осуществляем:

 • переводы официальных документов (акты органов записи актов гражданского состояния, свидетельства, дипломы, аттестаты, справки государственных оранов и другие документы)
 • переводы юридических документов (доверенности, договоры, исковые заявления, судебные решения и другие документы)
 • переводы сайтов, художественные и публицистические тексты
 • переводы сертификатов о владении русским, греческим и английским языками для подачи в гос. органы Греции и участия в программах на конкурсной основе
 • документы об образовании греческих студентов, планирующих обучение в российских вузах по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, программе Европейского союза студенческого обмена (Erasmus+), и другим видам программ академической мобильности, таким как стажировки, летние школы русского языка и профильные олимпиады. Перевод данных документов необходим для подачи в приёмные комиссии российских вузов, в том числе и для участия в открытом конкурсе среди иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом.

Наш Отдел также предлагает широкий спектр услуг, которые помогут вам наладить и укрепить отношения с греческими/российскими партнерами и клиентами. Помимо письменного и устного перевода с/на греческий/русский/английский языки, мы предлагаем следующие услуги:

 • корректура и стилистическая редактура тектов
 • копирайтинг (написание текстов презентационного и рекламного характера)
 • субтитрование
 • последовательный перевод
 • синхронный перевод

Гарантируем выполнение точного перевода и правильную передачу сложной терминологии, поскольку знакомы с особенностями правовых систем двух стран и спецификой культурных традиций, социальных условий жизни в России и Греции. Мы гарантируем постоянный контроль качества и своевременное выполнение заказов.

О нашем последнем проекте с СПбГУ в области переводоведения можно ознакомиться, пройдя по ссылке: https://bit.ly/3Q1a21J

Более детальную информацию об услугах можно получить, связавшись с нашим секретариатом по тел. +30 2310220822. Наш адрес: г.Салоники, ул.Эфникис Аминис 9 & Тсимиски 131 (Εθνικής Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη, κέντρο).

Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Έκθεση εικόνων

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

 • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  Οδηγίες
 • Τηλ: 2310220822
 • Email: russianwordgr@gmail.com
 • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…