Επιστημονική Διεθνή Ημερίδα στο Α.Π.Θ. στις 6/04/2013
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

28 Μάρτιος 2013

Уважаемые коллеги!

Данным письмом информируем Вас о том, что 6 апреля 2013 г.  в 12.00 в Салониках состоится научно-практический семинар для преподавателей русского языка как иностранного «Методы и условия  реализации современных образовательных технологий при обучении иностранных граждан русскому языку как иностранному».Всегреческая ассоциация преподавателей русского языка и литературы, являясь единственным крупным объединением  квалифицированных  русистов в северной Греции, проводит данное мероприятие в тесном сотрудничестве с Саратовским государственным университетом им. Н.Г. Чернышевского с целью повышения квалификации преподавателей РКИ. Хотим обратить Ваше внимание на то, что в программу семинара включены две главные темы:

1) Вопросы сертификационного тестирования. У вас будет возможность получить интересующую лично Вас  информацию как практического, так и теоретического характера.  Наши коллеги из России готовы поделиться своим опытом в тестировании, учитывая тот факт, что на базе СГУ  успешно функционирует центр тестирования иностранных граждан. С другой стороны, если Вы ежегодно готовите своих учащихся к экзамену на сертификат, наши греческие коллеги проинформируют Вас об имеющих место изменениях в формате и содержании тестовых материалов.

2) Использование Интернета на уроках РКИ. Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что среди современных средств обучения Интернет занимает ведущее место. Одним из часто рекомендуемых источников является Национальный корпус русского языка, представляющий собой  информационно-справочную систему, основанную на собрании русских текстов в электронной форме. Данный портал может быть полезен как преподавателям, так и студентам, изучающим русский язык и русскую культуру.

3) Мы уверены, что наши искренние и профессиональные  усилия способствуют развитию плодотворного сотрудничества между действующими русистами Греции, что и входит в главную задачу ВАПРЯЛ.

4) Всем участникам будет выдан документ о посещении семинара, подробная программа которого будет разослана через несколько дней.

До встречи на семинаре!

 

 

Точный адрес проведения семинара:

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη

Εξυπηρετούν οι γραμμές του ΟΑΣΘ

2, 8, 14, 78 -Στάση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.    17,37- ΣτάσηΦοιτητικήΛέσχη

Εκδηλώσεις

Youtube Channel

Εκπαιδευτικό υλικό

Το υλικό προσφέρεται αποκλειστικά για τους σπουδαστές του Κέντρου Russian Word

Οι εκπαιδευτές μας

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
    Οδηγίες
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…