Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Входное тестирование для русскоговорящих школьников
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

15 Ιούλιος 2014

Одним из важнейших аспектов многосторонней деятельности преподавателей центра «Русское Слово» является их регулярная научная деятельность- участие  в  научных конференциях и конгрессах, на которых представляются новые достижения по таким направлениям как сопоставительное изучение русского и греческого языков и языковое тестирование. Особое место занимают исследования в области теории и практики тестирования по РКИ на территории Греции, а так же определение уровня владения русским языком у соотечественников.  Подтверждением тому служит статья «PLACEMENT TEST FOR RUSSIAN AS A MOTHER TONGUE: DESIGN AND APPLICATION», вошедшая в Сборник материалов и статей Международной конференции “1st International Conference «EDUCATION ACROSS BORDERS», которая прошла в г. Флорина (Греция), рабочим языком которой был английский.

Μία από τις  πιο σημαντικές πτυχές της πολύπλευρης δραστηριότητας των καθηγητών του κέντρου «Русское Слово» αποτελεί η τακτική, επιστημονική δράση τους – ενδεικτικά δε η συμμετοχή τους σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια, στα οποία παρουσιάζονται  νέες εξελίξεις σε τομείς, όπως η συγκριτική μελέτη της ρωσικής και της ελληνικής γλώσσας και οι γλωσσικές δοκιμασίες τύπου «τεστ». Ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνουν οι έρευνες στον τομέα της θεωρίας και της πρακτικής ως προς τις δοκιμασίες τύπου «τεστ», που αφορούν τη ρωσική ως ξένη γλώσσα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός του επιπέδου, στο οποίο κατέχουν τη ρωσική γλώσσα οι ομογενείς ρωσόφωνοι.  Πιστοποίηση τούτου αποτελεί το άρθρο: «ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ», το οποίο συμπεριλήφθηκε στη Συλλογή των πρακτικών  της Διεθνούς Συνεδρίου «1η Διεθνής Ημερίδα: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ”», η οποία έλαβε χώρα στην Ελλάδα, στην πόλη της Φλώρινας και της οποίας οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στην αγγλική γλώσσα.  

Conference Proceedings

http://www.edu.uowm.gr/site/content/conference-proceedings-2012

Σχετικά Άρθρα

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…