A2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Α»

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024.

Βασικό επίπεδο (А2)

Γενική χρήση της γλώσσας

Διάρκεια μαθημάτων Συχνότητα Διδακτικές ώρες (ΔΩ) των 45 λεπτών Όριο σπουδαστών στο τμήμα Προσφερόμενα επίπεδα και εξετάσεις
Οκτώβριος 2023- Μάιος 2024 2 φορές την εβδομάδα. Υπάρχουν πρωινά, απογευματινά και βραδινά τμήματα 4 την εβδομάδα. Συμπληρωματικές 4 ώρες εξάσκησης το μήνα στη βιβλιοθήκη με τη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 8/10 Α2 (Βασικό επίπεδο). Δεύτερο πτυχίο Ρωσικών (ТБУ). Εξετάσεις TORFL τον Ιούνιο 2024.
*Συνιστάται η συμμετοχή στις εξετάσεις για μεθοδολογικούς σκοπούς (την ομαλή ανάπτυξη των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων).
*Το Russian Word έχει επίσημη συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγ. Πετρούπολης (SPbU).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «B»

ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024.

Βασικό επίπεδο (А2)

Γενική χρήση της γλώσσας

Διάρκεια μαθημάτων Συχνότητα Διδακτικές ώρες (ΔΩ) των 45 λεπτών Όριο σπουδαστών στο τμήμα Προσφερόμενα επίπεδα και εξετάσεις
Οκτώβριος 2023- Φεβρουάριος 2024 2 φορές την εβδομάδα Υπάρχουν πρωινά, απογευματινά και βραδινά τμήματα
*Απαιτείται περισσότερος χρόνος για προσωπική μελέτη
4 την εβδομάδα
Συμπληρωματικές 5 ώρες εξάσκησης το μήνα στη βιβλιοθήκη με τη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού
8/10 Α2 (Βασικό επίπεδο). Δεύτερο πτυχίο (ТБУ). Εξετάσεις τον Φεβρουάριο 2024.  
*Συνιστάται η συμμετοχή στις εξετάσεις για μεθοδολογικούς σκοπούς (την ομαλή ανάπτυξη των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων).
*Το Russian Word έχει επίσημη συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγ. Πετρούπολης (SPbU).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Γ»

ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024.

Βασικό επίπεδο (Α2) + Πρώτο επίπεδο (Β1) σε 1 χρονιά

Γενική χρήση της γλώσσας

Διάρκεια μαθημάτων Συχνότητα Διδακτικές ώρες (ΔΩ) των 45 λεπτών Όριο σπουδαστών στο τμήμα Προσφερόμενα επίπεδα και εξετάσεις
Οκτώβριος 2021- Μάιος 2022 2 φορές την εβδομάδα Υπάρχουν πρωινά, απογευματινά και βραδινά τμήματα
*Απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος για προσωπική μελέτη
4 την εβδομάδα
Συμπληρωματικές 5 ώρες εξάσκησης το μήνα στη βιβλιοθήκη με τη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού
8/10 Α2 (Βασικό επίπεδο, πτυχίο ТБУ) μέχρι τον Φεβρουάριο 2023. Β1 (Πρώτο επίπεδο, πτυχίο ТРКИ-1) μέχρι τον Ιούνιο 2024.
Εξετάσεις τον Ιούνιο 2024.  
*Οπωσδήποτε συνιστάται η συμμετοχή στις εξετάσεις για μεθοδολογικούς σκοπούς (την ομαλή ανάπτυξη των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων) είτε τον Φεβρουάριο για το Α2 είτε τον Ιούνιο για το Β1.
*Το Russian Word έχει επίσημη συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγ. Πετρούπολης (SPbU).

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ТБУ)  - «ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»

Στο επίπεδο αυτό ο υποψήφιος πρέπει να να έχει τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα να χρησιμοποιεί τη ρωσική γλώσσα σε συγκεκριμένες καταστάσεις σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών λειτουργιών, για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις επικοινωνίας. Πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας βασικές γλωσσικές δεξιότητες σε καθημερινές καταστάσεις, που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από οικεία θέματα. Να κατανοεί φράσεις και λεξιλόγιο που συνδέονται με τομείς άμεσης προσωπικής εμπειρίας (οικογένεια, αγορά, εργασία, διασκέδαση, ασχολίες κτλ.). Πιο συγκεκριμένα, τα είδη του γραπτού λόγου που περιλαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο είναι ανακοινώσεις, τιμοκατάλογοι,  ώρες λειτουργίας (καταστημάτων, μουσείων), δελτία καιρού, σημειώματα και, σύντομες περιγραφές ατόμων, γεγονότων, αντικειμένων, χώρων κτλ., προσωπική αλληλογραφία (γράμμα, κάρτα) κτλ. Στη παραγωγή γραπτού λόγου πρέπει να είναι σε θέση να γράφει απλές κάρτες/σημειώματα για χαιρετισμό, συγχαρητήρια κτλ.,απλά προσωπικά γράμματα με θέματα κοινού ενδιαφέροντος προς φίλους, οικογενειακά πρόσωπα ή γνωστούς. Επίσης, πρέπει να έχει την ικανότητα να δίνει απλές πληροφορίες για τον εαυτό του ή για τρίτους, για το χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο, την αιτία, να δίνει απλές οδηγίες, να ζητά να εξυπηρετηθεί σε καταστήματα, τράπεζες, εστιατόρια, σταθμούς και σε άλλους δημόσιους χώρους. 

Συχνά, λόγω της ιδιομορφίας του γλωσσικού επιπέδου των σπουδαστων, θεωρούμε αναγκαίο να προβούμε στη διαδικασία του τεστ κατάταξης για την ορθολογικότερη κατανομή των ενδιαφερομένων στο αντίστοιχο τμήμα σύμφωνα με το επίπεδο γλωσσομάθειας. Η διάρκεια του τεστ είναι 40 λεπτά.

Υπάρχουν πρωινά, μεσημεριανά και βραδινά τμήματα. Κανούργια τμήματα Α1 διαμορφόνονατι ανα 10 μέρες. Μέγιστος αριθμός ατόμων ανα τμημα είναι 8.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση ή πληροφορία πού αφορά τις ανάγκες σας.

Γλωσσικές λειτουργίες. Καταστάσεις και θέματα επικοινωνίας

Για την επιτέλεση συγκεκριμένων επικοινωνιακών στόχων, ο υποψήφιος επιπέδου Α2 πρέπει να μπορεί να πραγματοποιεί λεκτικά τις ακόλουθες γλωσσικές λειτουργίες:

 • να έρχεται σε επικοινωνία, να γνωρίζεται με κάποιον, να συστήνεται ή να συστήνει άλλο άτομο, να χαιρετάει, να αποχαιρετάει, να απευθύνεται σε κάποιον, να ευχαριστεί, να ζητάει συγγνώμη, να αποκρίνεται στην ευχαριστία και στη συγγνώμη, να συγχαίρει, να ζητάει κάτι (που ειπώθηκε) να επαναληφθεί, να ξαναρωτάει, να εκφράζει επιθυμίες, να εύχεται.

 • να υποβάλλει ερωτήματα και να κοινοποιεί γεγονότα είτε για συμβάντα, για το πρόσωπο, για το αντικείμενο, για την παρουσία ή απουσία προσώπου ή πράγματος, για την ποσότητα των αντικειμένων, για την ποιότητα και για την κυριότητα τους, για την πράξη, για το χρόνο, για τον τόπο, για την αιτία και για τους σκοπούς της ενέργειας ή του συμβάντος.

 • να εκφράζει προθέσεις, ευχές, παρακλήσεις, επιθυμίες, συμβουλές, προτάσεις, προσκλήσεις, συμφωνία ή ασυμφωνία, άρνηση, άδεια ή απαγόρευση, υποσχέσεις, αβεβαιότητα.

 • να εκφράζει τη δική του συμπεριφορά: να αξιολογεί πρόσωπα, αντικείμενα, γεγονότα, ενέργειες(πράξεις), συμβάντα.

Επίσης ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να ικανοποιεί τις πιο βασικές αναγκαίες του στις ακόλουθες καταστάσεις επικοινωνίας:

 • σε διοικητικές υπηρεσίες (στη γραμματεία του τμήματος, στη διεύθυνση, στο γραφείο κ.τ.λ.)
 • στο μαγαζί, στο περίπτερο, στο ταμείο
 • στο ταχυδρομείο
 • στην τράπεζα, στο σημείο ανταλλαγής συναλλάγματος
 • στο εστιατόριο, στο κυλικείο, στην καφετέρια, στην τραπεζαρία
 • στη βιβλιοθήκη
 • στα μαθήματα
 • στους δρόμους της πόλης, στα μέσα μεταφοράς
 • στις εκδρομές
 • σε κέντρα υγείας, στον γιατρό, στο φαρμακείο
 • σε καταστάσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ο Βασικός χρήστης της ρωσικής γλώσσας πρέπει να μπορεί να πραγματώνει λεκτική επικοινωνία σε προφορική μορφή μέσα στο πλαίσιο επίκαιρων θεμάτων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αφήγηση για τον εαυτό σου. Βιογραφία: παιδική ηλικία, σπουδές, δουλειά, ενδιαφέροντα
 2. Ο φίλος μου (ο γνωστός μου, τα μέλη της οικογένειας )
 3. Η οικογένεια
 4. Οι σπουδές, η δουλειά (ο τόπος εργασίας, το επάγγελμα)
 5. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας
 6. Η μέρα μου
 7. Ο ελεύθερος χρόνος, η ξεκούραση, τα ενδιαφέροντα
 8. Η γενέτειρα πόλη, η πρωτεύουσα
 9. Η υγεία
 10. Ο καιρός

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 («ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»

Στο επίπεδο Α1 το εύρος της γενικής ύλης διδασκαλίας είναι πολύ περιορισμένο, όσον αφορά στη γραμματική, στις γλωσσικές λειτουργίες, στο ελάχιστο λεξιλόγιο και στις καταστάσεις επικοινωνίας. Πιο αναλυτικά στον τομέα της ανάγνωσης και κατανόησης γραπτού λόγου (κείμενα), το Α1 επίπεδο περιορίζεται στις 780 λέξεις, ενώ το Α2 έχει μεγαλύτερο εύρος λέξεων που φτάνει τις 1300. Όσον αφορά στον τομέα της ακουστικής δεξιότητας (κατανόηση προφορικού λόγου), στο επίπεδο Α1 ο υποψήφιος υποβάλλεται σε ακουστικό κείμενο 120-150 λέξεων, ενώ αντίστοιχα στο επίπεδο Α2 σε ακουστικό κείμενο 300-400 λέξεων. Τέλος στον τομέα της προφορικής δεξιότητας (παραγωγή προφορικού λόγου), στο επίπεδο Α1 ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει προφορικό λόγο 150-200 λέξεων, ενώ στο επίπεδο Α2 300-500 λέξεων.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι βασισμένα στις επίσημες προδιαγραφές του Κρατικού ρωσικού συστήματος πιστοποίησης (TORFL) για τη ρωσική γλώσσα των επιπέδων Α1 και Α2 (βλ. ’’Russian test: what does it mean?’’, Balikhina Τ., 2006,14-15) καθώς και στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Α2

Μπορεί να κατανοεί αρκετά ώστε να μπορεί να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες εφόσον η ομιλία αρθρώνεται αργά και καθαρά.
Μπορεί να κατανοεί φράσεις και εκφράσεις σχετικές με περιοχές άμεσης προτε-ραιότητας (π.χ. πολύ βασικές προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία) εφόσον η ομιλία αρθρώνεται αργά και καθαρά

Α1

Μπορεί να παρακολουθεί ομιλία που αρθρώνεται πολύ αργά και προσεκτικά, με μεγάλες παύσεις για να αφομοιώνει το νόημα.


ΔΕΙΓΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α2


КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ПАДЕЖИ
10`

ДРУЖБА
Это старая история. Борис и Виктор были .....................(друзья). Они вместе учились в ............. (школа), а потом в ................................. (университет). Оба стали..…............................. (хорошие математики). Они даже работали над......................................(одна проблема) и почти сделали……………………………………. (важное открытие). Но в ..................... (июнь) 1942................ (год) началась война, и друзья ушли на.................... (фронт). Они были на ..................................... (разные фронты), и только в конце...................... (война) Виктор узнал, что его друг погиб. После .......................(война) Виктор вернулся в .................... (Москва) и через два года сделал то открытие, о котором они мечтали вместе с ....................... (Борис). Виктор решил пойти к ......................(мать, Борис) и рассказать ..........(она), что он закончил.........................(научная работа), которую они начали вместе с её.......................... (сын).
Старушка сказала.......................(Виктор), что у неё давно лежит ......................(тетрадь) её сына, и что там только формулы.
Когда Виктор пришёл домой и открыл тетрадь, то он понял, что на.................(фронт) Борис думал над их ........................ (тема) и первый сделал это открытие. Что делать? Можно никому не говорить об................... (эта старая тетрадь), и никто не узнает, что он был.......................(второй).
Но утром Виктор пошёл к.............................. (мать, Борис) и рассказал ............(она), что её сын ещё на................(фронт) сделал большое открытие, и об.............(это) скоро узнают все!

По материалам пособия Л.Л.Бабаловой
«Практикум по русской грамматике»,с.88,89.

Συμπληρώστε την φόρμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα μαθήματα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Επίπεδο: Βασικό επίπεδο (А2)
 • Χρήση γλώσσας: Γενική χρήση της γλώσσας

Σχετικά Άρθρα

Russian Word - Μαθήματα ρωσικών στη Θεσσαλονίκη

To Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού Russian Word αποτελεί στον τομέα του έναν από τους πλέον διακεκριμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος εξειδικεύεται στο συνολικό σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναφορικά στην εκμάθηση αποκλειστικά της ρωσικής ως ξένης γλώσσας.

Στο Κέντρο μας διεξάγονται μαθήματα όλων των επιπέδων, από το επίπεδο αρχαρίων Α1 μέχρι С2. Όσοι ενδιαφέρονται για να ξεκινήσουν μαθήματα οποιουδήποτε επιπέδου, έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στα μαθήματα οποιαδήποτε στιγμή μέσα  στην εκπαιδευτική χρονιά. 

Από το 2019, το Russian Word φιλοξενεί στην έδρα του το Γραφείο Αντιπροσώπευσης του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγ. Πετρούπολης (SPbU), υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις πιστοποίησης του Κέντρου μας 3 φορές το χρόνο. Όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Το Russian Word, εκτός από την εκμάθηση ρωσικής ως ξένης γλώσσας και τις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του από το Eξεταστικό Κέντρο του SPbU, διεξάγει ανά τακτά χρονικά διαστήματα Μαθητικές Ολυμπιάδες Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας για να δώσει μια επιπλέον ευκαιρία κινητοποίησης σε όσους ασχολούνται με τη γλώσσα. Επιπλέον, οι σπουδαστές του Κέντρου μας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε προγράμματα του SPbU, όπως «Ιστορία της Ρωσίας», «Θεωρία, τεχνολογίες και σύγχρονες τάσεις στην γραπτή μετάφραση: η ρωσική και η αγγλική γλώσσα», αλλά και η «Κινηματογραφική Λέσχη», η οποία είναι το πιο πρόσφατο πρόγραμμα ενίσχυσης προφορικού λόγου που διεξάγεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων. 

Φιλοδοξώντας να διαδώσουμε και να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον των Ελλήνων σπουδαστών  της ρωσικής γλώσσας και κουλτούρας, μένουμε πάντα δραστήριοι και καινοτόμοι. Παράλληλα, εξασφαλίζουμε μέσω των συνεχών δράσεων και του δικτύου συνεργαζόμενων πανεπιστημίων πάντα τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Russian Word – Μοναδικό στον τομέα του στην Ελλάδα

Εκδηλώσεις

Youtube Channel

Εκπαιδευτικό υλικό

Το υλικό προσφέρεται αποκλειστικά για τους σπουδαστές του Κέντρου Russian Word

Οι εκπαιδευτές μας

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

 • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  Οδηγίες
 • Τηλ: 2310220822
 • Email: russianwordgr@gmail.com
 • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…