B1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Α»

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024.

Επίπεδο (Β1)/Первый сертификационный уровень (ТРКИ-1)

Γενική χρήση της γλώσσας

Διάρκεια μαθημάτων Συχνότητα Διδακτικές ώρες (ΔΩ) των 45 λεπτών Όριο σπουδαστών στο τμήμα Προσφερόμενα επίπεδα και εξετάσεις
Οκτώβριος 2023- Μάιος 2024 2 φορές την εβδομάδα. Υπάρχουν πρωινά, απογευματινά και βραδινά τμήματα 4 την εβδομάδα. Συμπληρωματικές 4 ώρες εξάσκησης το μήνα στη βιβλιοθήκη με τη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 8/10 Επίπεδο В1 Πτυχίο ТРКИ-1. Первый сертификационный уровень. Εξετάσεις TORFL τον Ιούνιο 2024. *Συνιστάται η συμμετοχή στις εξετάσεις για μεθοδολογικούς σκοπούς (την ομαλή ανάπτυξη των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων). *Το Russian Word έχει επίσημη συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγ. Πετρούπολης (SPbU).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Β»

ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024.

Επίπεδο (Β1)/Первый сертификационный уровень (ТРКИ-1)

Γενική χρήση της γλώσσας

Διάρκεια μαθημάτων Συχνότητα Διδακτικές ώρες (ΔΩ) των 45 λεπτών Όριο σπουδαστών στο τμήμα Προσφερόμενα επίπεδα και εξετάσεις
(α)Οκτώβριος 2021- Φεβρουάριος 2022 ή (β)Φεβρουάριος 2024 - Ιούνιος 2024 2 φορές την εβδομάδα. Υπάρχουν πρωινά, απογευματινά και βραδινά τμήματα *Απαιτείται περισσότερος χρόνος για προσωπική μελέτη 4 την εβδομάδα. Συμπληρωματικές 5 ώρες εξάσκησης το μήνα στη βιβλιοθήκη με τη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 8/10 Επίπεδο В1 Πτυχίο ТРКИ-1. Первый сертификационный уровень. Εξετάσεις TORFL τον Φεβρουάριο/Ιούνιο 2024.   *Οπωσδήποτε συνιστάται η συμμετοχή στις εξετάσεις για μεθοδολογικούς σκοπούς (την ομαλή ανάπτυξη των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων). *Το Russian Word έχει επίσημη συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγ. Πετρούπολης (SPbU).

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ТРКИ-1) - «ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»

Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει όχι μόνο τα κύρια σημεία αλλά και αρκετές ουσιαστικές λεπτομέρειες ενός σχετικά απλού προφορικού λόγου που εκφέρεται σε φυσικό, αλλά όχι ιδιαίτερα θορυβώδες περιβάλλον, με την προφορά της σύγχρονης ρωσικής  γλώσσας, σε ρυθμό που είναι λίγο πιο αργός από τον κανονικό και αφορά οικεία θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τη δουλειά του υποψηφίου, την ψυχαγωγία κτλ. Το πτυχίου επιπέδου Β1 (ТРКИ-1) είναι βασική προϋπόθεση για εισαγωγή στα ρωσικά Α.Ε.Ι. 

Συχνά, λόγω της ιδιομορφίας του γλωσσικού επιπέδου των σπουδαστων, θεωρούμε αναγκαίο να προβούμε στη διαδικασία του τεστ κατάταξης για την ορθολογικότερη κατανομή των ενδιαφερομένων στο αντίστοιχο τμήμα σύμφωνα με το επίπεδο γλωσσομάθειας. Η διάρκεια του τεστ είναι 40 λεπτά. 

Παραγωγή γραπτού και προφορικού  λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα παραγωγής των κειμένων γραπτού λόγου που περιγράφονται στα επίπεδα Α1 και Α2 και επιπλέον πρέπει να είναι σε θέση να γράφει και γράμματα τυπικού περιεχομένου που αφορούν αίτηση για δουλειά, απλές περιγραφές (ατόμων, αντικειμένων, χώρων, γεγονότων κτλ.), μετάδοση πληροφοριών, εντυπώσεις και προσωπικές απόψεις σε απλό επέπεδο. Πρέπει να μπορεί να παίρνει μέρος σε συνομιλίες πάνω σε θέματα που όπως το σύστημα εκπαιδευσης της Ρωσίας και της Ελλάδας, οικολογικά προβλήματα, ιστορία ζωής ενός διάσημου ανθρώπου (π.χ. συγγραφέα), να περιγράφει το βασικό νόημα/πλοκή μιας ταινίας και να εκφράζει τα συναισθήματά του θετικά ή αρνητικά σχετικά με το νόημα της τανίας ή να τη συστήνει σε τρίτο πρόσωπο. Επίσης πρέπει να είναι σε θέση να ζητά και να δίνει συμβουλές, άδεια, οδηγίες, να περιγράφει εμπειρίες και γεγονότα, να εξηγεί και να αιτιολογεί απόψεις και σχέδια με σύντομο τρόπο, να διηγείται την πλοκή ενός βιβλίου που έχει διαβάσει.

Καταστάσεις Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιπέδου Β1.

 • σε διοικητικές υπηρεσίες (στη γραμματεία του τμήματος, στη διεύθυνση, στο γραφείο κ.τ.λ.)
 • στο μαγαζί, στο περίπτερο, στο ταμείο
 • στο ταχυδρομείο
 • στην τράπεζα, στο σημείο ανταλλαγής συναλλάγματος
 • στο εστιατόριο, στο κυλικείο, στην καφετέρια, στην τραπεζαρία
 • στη βιβλιοθήκη
 • στα μαθήματα
 • στους δρόμους της πόλης, στα μέσα μεταφοράς
 • στις εκδρομές
 • σε κέντρα υγείας, στον γιατρό, στο φαρμακείο
 • σε καταστάσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • στο ξενοδοχείο
 • στο ΚΤΕΛ, στο αεροδρόμιο 

Ο υποψήφιους επιπέδου Β1 πρέπει να μπορεί να πραγματώνει επικοινωνία σε προφορική και γραπτή μορφή μέσα στο πλαίσιο επίκαιρων θεμάτων για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Αφήγηση για τον εαυτό σου. Βιογραφία: παιδική ηλικία, σπουδές, δουλειά, ενδιαφέροντα. Οικογένεια.
 2. Οι σπουδές, η δουλειά (επιλογή τόπου εργασίας, σπουδών, επαγγέλματος και η σχέση του προς αυτά) 
 3. Σύστημα εκπαίδευσης: σχολέια, κολλέγια, ιστιτούτα και πανεπιστήμια στη Ρωσία και στην Ελλάδα)
 4. Ρόλος εκμάθησης ξένων γλώσσών στη ζωή ενός ανθρώπου. Η εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας.
 5. Τρόπος ζωής (πρόγραμμα ημέρας, ξεκούραση, παραδόσεις, επικοινωνία με τους συναδέλφους και φίλους)
 6. Ελεύθερος χρόνος, η ξεκούραση, τα ενδιαφέροντα (τέχνη, άθληματα, ταξίδια, κτλ.)
 7. Η πόλη, η πρωτεύουσα της χώρας, η γενέτειρα πόλη. Πόλη ως κέντρο πολιτισμού και τουρισμού. Προβλήματα της σύγχρονης πόλης. Ζωή στην πόλη και στο χωριό. 
 8. Χώρα. Ρωσία και οι περιοχές της. Ελλάδα: γεωγραφία, οικονομία, πολιτισμός. 
 9. Διάσημοι άνθρωποι επιστήμης και πολιτισμού της Ρωσίας και της Ελλάδας.
 10. Φύση. Φύση και άνθρωπος. Οικολογία.

Δείγμα γλωσσικού υλικού

Συμπληρώστε την φόρμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα μαθήματα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Επίπεδο: Επίπεδο (Β1)/Первый сертификационный уровень (ТРКИ-1)
 • Χρήση γλώσσας: Γενική χρήση της γλώσσας

Σχετικά Άρθρα

Russian Word - Μαθήματα ρωσικών στη Θεσσαλονίκη

To Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού Russian Word αποτελεί στον τομέα του έναν από τους πλέον διακεκριμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος εξειδικεύεται στο συνολικό σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναφορικά στην εκμάθηση αποκλειστικά της ρωσικής ως ξένης γλώσσας.

Στο Κέντρο μας διεξάγονται μαθήματα όλων των επιπέδων, από το επίπεδο αρχαρίων Α1 μέχρι С2. Όσοι ενδιαφέρονται για να ξεκινήσουν μαθήματα οποιουδήποτε επιπέδου, έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στα μαθήματα οποιαδήποτε στιγμή μέσα  στην εκπαιδευτική χρονιά. 

Από το 2019, το Russian Word φιλοξενεί στην έδρα του το Γραφείο Αντιπροσώπευσης του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγ. Πετρούπολης (SPbU), υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις πιστοποίησης του Κέντρου μας 3 φορές το χρόνο. Όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Το Russian Word, εκτός από την εκμάθηση ρωσικής ως ξένης γλώσσας και τις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του από το Eξεταστικό Κέντρο του SPbU, διεξάγει ανά τακτά χρονικά διαστήματα Μαθητικές Ολυμπιάδες Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας για να δώσει μια επιπλέον ευκαιρία κινητοποίησης σε όσους ασχολούνται με τη γλώσσα. Επιπλέον, οι σπουδαστές του Κέντρου μας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε προγράμματα του SPbU, όπως «Ιστορία της Ρωσίας», «Θεωρία, τεχνολογίες και σύγχρονες τάσεις στην γραπτή μετάφραση: η ρωσική και η αγγλική γλώσσα», αλλά και η «Κινηματογραφική Λέσχη», η οποία είναι το πιο πρόσφατο πρόγραμμα ενίσχυσης προφορικού λόγου που διεξάγεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων. 

Φιλοδοξώντας να διαδώσουμε και να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον των Ελλήνων σπουδαστών  της ρωσικής γλώσσας και κουλτούρας, μένουμε πάντα δραστήριοι και καινοτόμοι. Παράλληλα, εξασφαλίζουμε μέσω των συνεχών δράσεων και του δικτύου συνεργαζόμενων πανεπιστημίων πάντα τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Russian Word – Μοναδικό στον τομέα του στην Ελλάδα

Εκδηλώσεις

Youtube Channel

Εκπαιδευτικό υλικό

Το υλικό προσφέρεται αποκλειστικά για τους σπουδαστές του Κέντρου Russian Word

Οι εκπαιδευτές μας

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

 • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  Οδηγίες
 • Τηλ: 2310220822
 • Email: russianwordgr@gmail.com
 • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…