Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η συνοχή των βασικών οργανωτικών και μεθοδολογικών αρχών στο πλαίσιο της εξεταστικής περιόδου με τη συμμετοχή του αρμοδίου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στη γλώσσα Εξεταστικού Κέντρου του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης.
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

21 Φεβρουάριος 2018

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε, ότι οι προγραμματισμένες χειμερινές εξετάσεις πιστοποίησης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας για τους έλληνες σπουδαστές διαφόρων επιπέδων γλωσσομάθειας ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Η ομάδα του «Russian Word» με την αυτοπρόσωπη παρουσία των ειδικών εξεταστών του αρμοδίου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στη γλώσσα Εξεταστικού Κέντρου του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης λειτούργησε για μια ακόμη φορά εποικοδομητικά και με υποδειγματική οργάνωση.

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των υποψηφίων της χειμερινής εξεταστικής περιόδου αυξήθηκε στο διπλάσιο. Για το λόγο αυτό, το Φεβρουάριο του 2018, οι δυναμικοί τούτοι διεκδικητές του δικαιώματος να αποκτήσουν και να κατέχουν επάξια το σχετικό πιστοποιητικό για τις γνώσεις τους στη ρωσική ως ξένη γλώσσα ξεδίπλωσαν τις γλωσσικές τους ικανότητές σε δύο χώρους: στο ξενοδοχείο «CAPSIS» και στην έδρα του κέντρου ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού «Russian Word». 

Υπήρξε εξαιρετικά ευχάριστο το συναίσθημα να εισπράττεις τις θετικές κριτικές συναδέλφων από άλλες πόλεις, ότι το σύστημα διεξαγωγής των εξετάσεων στη γλώσσα που έχει εκπονηθεί και ακολουθείται από το αρμόδιο για αυτές Εξεταστικό Κέντρο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης είχε να επιδείξει μια χειροπιαστή συνοχή βασικών οργανωτικών και μεθοδολογικών αρχών. Είναι γνωστό τοις πάσι, ότι η πραγματοποίηση της εξέτασης προϋποθέτει την υλοποίηση μιας σειράς συγκεκριμένων, διαδοχικών ενεργειών, οι οποίες μεταφερόμενες στην πράξη, σε μια δεδομένη, προκαθορισμένη σειρά, εξασφαλίζουν την ποιοτική παροχή υπηρεσιών που αφορούν την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων των σπουδαστών. Με τον τρόπο αυτό, η υλικοτεχνική υποδομή, η άνεση και το ευπαρουσίαστο του φιλόξενου ξενοδοχείου, οι προσιτές χωροταξικά αίθουσες που διατέθηκαν για το συγκεκριμένο σκοπό, μαρτυρούσαν μια άρτια δομημένη διαδικασία για την παροχή των σχετικών με την πιστοποίηση των γνώσεων γύρω από τη ρωσική γλώσσα υπηρεσιών καθώς και τη δημιουργία όρων ευνοϊκών για τη συνολική ροή της.

Τους συμμετάσχοντες στις εξετάσεις άθροισαν όχι μόνο σπουδαστές του Κέντρου «Russian Word» αλλά και υποψήφιοι για την πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας Β2, προερχόμενοι από άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στις εξετάσεις της ρωσικής ως ξένης γλώσσας παρουσία των ειδικών εξεταστών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης.

Τις προσωπικές τους επιδόσεις άπαντες οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν σε μία εβδομάδα, οπότε αναμένεται και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενώ η επίσημη τελετή απονομής των πτυχίων στους επιτυχόντες, ως ο πανηγυρικός επίλογος της «δοκιμασίας» που προηγήθηκε, έχει προγραμματιστεί για τις 11 Μαρτίου 2018 στο πλαίσιο της 35ης Διεθνούς Έκθεσης Εκδοτών Θεσσαλονίκης στο συνεδριακό χώρο του «The MET Hotel» (26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη). Έχουμε, επίσης, τη χαρά να σας πληροφορήσουμε, ότι στην εορταστική βραδιά θα παρευρεθούν και επίσημα προσκεκλημένοι σε αυτή εκπρόσωποι του αρμοδίου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στη γλώσσα Εξεταστικού Κέντρου του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης.

Εν είδει κατακλείδας της χειμερινής εξεταστικής περιόδου πραγματοποιήθηκε το 4ο σεμινάριο εκπαιδευτικής μεθοδολογίας με τη συμμετοχή των ειδικών εξεταστριών κας Ντουμπίνινα Ν.Α. και κας Ιλιτσιόβα Ι. Γ., οι οποίες στο πρώτο μέρος των τοποθετήσεών τους ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους για τα εξής θέματα: «Η επικοινωνιακή σημασία της γραφής στο πεδίο της ρωσικής ως ξένης γλώσσας (με σημείο αναφοράς το γραπτό λόγο των Ελλήνων)» και «Πρακτικά ζητήματα κατά την προετοιμασία για την ενότητα “Παραγωγή Γραπτού Λόγου”». Περαιτέρω, αντικείμενο εργασίας του σεμιναρίου αποτέλεσε μια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων υπό τη μορφή «συζήτησης στρογγυλής τραπέζης», η οποία ήταν αφιερωμένη σε ζητήματα διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας στους Έλληνες σε συνθήκες αυτοτελούς κύκλου ταχύρρυθμων μαθημάτων. Κατά την άποψή μας, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπ’ όψιν τους το ιδιαίτερο γλωσσικό – πολιτισμικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας του διδασκόμενου είναι συγκεκριμένα εκείνες που συνιστούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο της βελτίωσης των δεξιοτήτων των καθηγητών της ρωσικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα. Η διεξοδική συζήτηση των τυπικών λαθών των ελληνόγλωσσων σπουδαστών και η ανάλυσή τους από την οπτική γωνία της επίδρασής τους σε ένα δεδομένο επίπεδο επικοινωνιακής ικανότητας κατά τη μεταφορά της στην πράξη συμβάλλουν στην τελειοποίηση των μεθόδων ελέγχου των ικανοτήτων του διδάσκοντος καθηγητή, ενώ καθιστούν το έργο του σαφώς πιο ουσιαστικό, καθώς του επιτρέπουν να επικεντρώνει την προσοχή του σε συγκεκριμένες πτυχές της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μεγάλο ενδιαφέρον στους παρευρισκόμενους προκάλεσε ο «Κατάλογος προτεινόμενων εκπαιδευτικών εγχειριδίων για την προετοιμασία ενόψει των εξετάσεων στη ρωσική ως ξένη γλώσσα», τον οποία έχει επεξεργαστεί το αρμόδιο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στη γλώσσα Εξεταστικό Κέντρο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης κατόπιν παράκλησης των συναδέλφων και ο οποίος θα αποσταλεί από τη Γραμματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Ρώσων Φιλολόγων σε όλους, όσοι το επιθυμούν.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, ιδιαίτερα συζητήθηκε και το ζήτημα της ενίσχυσης της θέσης της ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα. Για μια ακόμη φορά εκφράστηκε η άποψη για την ανάγκη της εγκαθίδρυσης επαγγελματικής αμοιβαίας συνεργασίας των κέντρων διδασκαλίας της γλώσσας και των καθηγητών που απασχολούνται ως ιδιώτες σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας και οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά στο χώρο της διάδοσης της ρωσικής γλώσσας και του ρωσικού πολιτισμού. Το εν λόγω θέμα έθιξε στον εναρκτήριο λόγο της η Καθηγήτρια Α. Φ. Ζουραβλιόβα, υπογραμμίζοντας, ότι ρόλο συντονιστή σε αυτή την προσπάθεια είναι έτοιμη να αναλάβει η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (μέλος της αντίστοιχης Διεθνούς Ενώσεως Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας), η οποία σήμερα συγκεντρώνει στους κόλπους της περισσότερους από 100 εκπαιδευτικούς-ρώσους φιλόλογους.

Ελπίζουμε, ότι η αμοιβαία αλληλεπίδραση μας στην επιτυχία θα διατηρήσει τον επίκαιρο χαρακτήρα της και στο μέλλον. Εν αναμονή των καλύτερων μόνο αποτελεσμάτων, ευχόμαστε σε όλους υπομονή. 

Εις το επανιδείν!
Медиацентр Russian Word.

Единство организационного и методического начал  в рамках экзаменационного форума в Салониках при участии ЦЯТ СПбГУ

Спешим сообщить, что плановое тестирование – зимняя аттестационная сессия по РКИ – греческих студентов разных уровней сложности успешно завершилось. Команда Russian Word при непосредственном участии специалистов-тесторов Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета в очередной раз сработала слажено и конструктивно. Впервые за последние годы количество кандидатов на зимнее тестирование увеличилось вдвое. В связи с этим, потенциальные претенденты на право обладать сертификатом о знании РКИ демонстрировали свои речевые умения в феврале 2018 г. уже на двух площадках: в отеле «CAPSIS»  и в центре русского языка и культуры Russian Word.

Было приятно услышать положительные отзывы от иногородних коллег о том, что система проведения экзамена ЦЯТ СПбГУ наглядно продемонстрировала единство организационного и методического начал. Всем известно, что проведение экзамена предполагает последовательное выполнение определенных действий, которые, будучи исполненными в заданном порядке, обеспечивают качественное оказание услуги по оценке языковых компетенций учащихся. Таким образом, материально- техническая база, комфортность и презентабельность гостеприимного отеля, доступное расположение аудиторий свидетельствовали о грамотно выстроенном процессе оказания услуги по сертификации знаний в области русского языка и благоприятному  течению работы.

Участниками экзаменационного форума стали учащиеся не только Центра Russian Word, но и студенты уровня В2 из других учебных организаций Северной Греции, которые имели возможность пройти тестирование по РКИ при участии специалистов СПбГУ впервые.

О результатах личных достижений все студенты смогут узнать  уже через неделю, а торжественная церемония  вручения сертификатов запланирована на 11 марта 2018 года в рамках The 35th Thessaloniki International Publishers Exhibition в конференц-зале The MET Hotel и послужит приятным завершением пройденного этапа. Мы также рады сообщить,  что в праздничном мероприятии примут участие и специально  приглашённые представители Центра языкового тестирования СПбГУ.

В качестве логического завершения зимней сессии успешно состоялся  IV учебно-методический семинар при участии специалистов-тесторов Дубининой Н.А. и Ильичёвой И.Ю, которые в первой части своих выступлений подготовили доклады на следующие темы: «Коммуникативная значимость графики в аспекте РКИ (на примере письменной речи греков)»  и  «Практические аспекты подготовки к субтесту «Письмо». Дальнейшая работа семинара представила собой дискуссионную площадку в формате «круглого стола», который был посвящён темам преподавания русского языка в условиях курсового (краткосрочного обучения) греков. На наш взгляд, именно национально ориентированные методические консультации являются самой эффективной формой повышения квалификации преподавателя РКИ в Греции, Обсуждение же типичных ошибок грекоязычных учащихся, их анализ с точки зрения их влияния на заданный уровень коммуникативной компетенции на деле содействует совершенствованию тестологической компетенции преподавателя-практика, делает его работу более осмысленной и сфокусированной на конкретных аспектах.

Большой интерес у собравшихся также вызвала презентация «Список  рекомендованных учебных пособий для подготовки к ТРКИ», которая была подготовлена Центром языкового тестирования СПбГУ по просьбам коллег, и будет включена секретариатом Всегреческой  ассоциации  русистов  в рассылку всем желающим.

Отдельное внимание в рамках дискуссий семинара было уделено вопросу  укрепления позиций русского языка в Греции. Вновь было озвучено мнение о необходимости установления профессионального взаимодействия языковых центров и преподавателей, занимающихся частной практикой в отдалённых регионах  Греции,  действующих в сфере распространения русского языка и культуры. В своём вступительном слове  данный вопрос затронула проф. Е.Ф.Журавлёва, которая подчеркнула, что  координирующую роль в этом процессе  готова играть  Всегреческая ассоциация преподавателей русского языка и литературы (член  МАПРЯЛ), на сегодняшний день объединяющая свыше 100  педагогов-русистов.

Надеемся, что наша созависимость в успехе не утратит своей актуальности и в дальнейшем. Желаем всем терпения в ожидании только самых лучших результатов!

До встречи!
Медиацентр Russian Word.

Έκθεση εικόνων

View the embedded image gallery online at:
https://russianword.gr/item/350-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD.html?tmpl=component&print=1#sigProIde79cae2c9b
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…