150 χρόνια από την γέννηση του Αντών Τσέχοφ
 • μέγεθος γραμματοσειράς +

11 Οκτώβριος 2010

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διεθνές Συμπόσιο - Σεμινάριο

150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝ ΤΣΕΧΟΦ

 

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διεθνές Συμπόσιο - Σεμινάριο

150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝ ΤΣΕΧΟΦ

Με τιμή

 

για την

Επιστημονική - Οργανωτική Επιτροπή

Αικατερίνη Πάππου-Ζουραβλιόβα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΔΜ και

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών

Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

 

ЗАПАДНО-МЕКОДОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Греция)

ФАКУЛЬТЕТ БАЛКАНИСТИКИ (г. ФЛОРИНА)

ВСЕГРЕЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫП Р И Г Л А Ш Е Н И Е

Приглашаем Вас на Международный Семинар, посвящённый 150-летию со дня рождения А.П. Чехова, который состоится 19 октября 2010,  в 11:40 в Большом амфитеатре Педагогического факультета

(г. Флорина).

Общая тема Семинара:
Русский  язык  как иностранный и методика его преподавания.


С уважением,
от имени  Оргкомитета

Профессор Западно-Македонского университета,

Председатель Всегреческой  ассоциации преподавателей русского языка литературы

Журавлёва Е.Ф.ПРОГРАММА ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11.30 – 12.00     Регистрация    Εγγραφές:
12.00  - 12.15.    Приветствия  Χαιρετισμοί
Κυρίδης Α. Профессор, Декан факультета Балканистики
Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΠΔΜ
Popov  Α. Α.Генеральный консул Российской Федерации  в Салониках
Γενικός Πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη
Βοσκόπουλος Γ. Номарх г. Флорина Νομάρχης  της Φλώρινας
Kataev V.B. Профессор Московского университета имени Ломоносова,
Председатель Чеховской комиссии РАНΚαθηγητής του Πανεπιστημίου
Λομονόσοβ της Μόσχας, Πρόεδρος της Επιτροπής μελέτης του έργου του
Τσέχοβ τηςΑκαδημίας της Ρωσίας
Πάππου-Ζουραβλιόβα Αικ. Профессор факультета Балканистики, Председатель
Всегреческой Ассоциации преподавателей-русистов
Αναπλ.Καθηγήτρια του ΠΔΜ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Первая часть: Русская литература и  Русский  язык как иностранный
Α’ μέρος: Ρωσική Λογοτεχνία και Ρωσική Γλώσσα ως ξένη

Председатель: Журавлёва Е. Ф. Πρόεδρος: Αικ.Πάππου-Ζουραβλιόβα


12.15 – 12.35 О месте Чехова в мировой культуре ХХ века.
Η θέση  του Τσέχοβ στον Διεθνή Πολιτισμό του ΧΧ αιώνα
Kataev V.B. Профессор Московского университета имени Ломоносова.
Καθηγητής της Φιλολογικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου
Λομονόσοβ της Μόσχας (Ρωσία)

  1. 12.55 Трудности русского языка как иностранного в  рассказах А.П. Чехова.


Ζητήματα ρωσικής γλώσσας ως ξένης στα διηγήματα του Α.Π.Τσέχοβ
Borisenko V.V. Профессор факультета Славистики Белградского
Университета (Сербия) Καθηγήτρια της Σχολής Σλαβικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Βελιγραδίου (Σερβία)

  1. – 13.15 «Чайка» и «Три сестры» А.П. Чехова на сцене  греческого театра

 

«Γλάρος» και «Τρεις αδερφές» του Α.Π.Τσέχοφ στη σκηνή του ελληνικού θεάτρου

Γαβριηλίδου Ντ. Выпускница-балкановед факультета Балканистики

Западно-Македонского университета (Греция)

Πτυχιούχος-Βαλκανιολόγος του Τμήματο Βαλκανικών Σπουδών του ΠΔΜ (Ελλάδα)

13.15 – 13.35 Русский язык  как иностранный и современные технологии.

Νέες τεχνολογίες στη διδακτική της ρωσικής γλώσσας ως ξένης.

Dunaeva L.A.Профессор Филологического факультета Московского

университета имени Ломоносова .Καθηγτήτρια της  Φιλολογικής Σχολής του

Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοβ της Μόσχας (Ρωσία)


13.35 – 13.55 Тесто-ориентированное обучение греческих студентов.
Перспективы развития.

Η εκμάθηση της ρωσικής ως ξένης για Έλληνες, βασισμένη στο Ρωσικό

Κρατικό Σύστημα Εξετάσεων Πιστοποίησης. Пροοπτικές ανάπτυξης.
Χαλκονίδου Τ.Μπ. Преподаватель русского языка (Греция)
Καθηγήτρια Ρωσικής Γλώσσας (Ελλάδα)

14.00- 15.00                 ПЕРЕРЫВ.   ЧАЙ-КОФЕ .  ΔΙΑΛΕΙΜΜA .    ΜΠΟΥΦΕΣ .

Выставка литературы о творчестве Чехова .

Έκθεση βιβλίων για το έργο του Τσέχοв. Юбилей Чехова на его родине в Таганроге.  Η επέτειος του Τσέχοβ στην πατρίδα του στο Ταγκανρόγκ

(29-01-2010)

 

 

Β’ μέρος

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  ΤΡΑΠΕΖΙ  КРУГЛЫЙ  СТОЛ

Ведущие: Дунаева Л.А., Ружицкий И.В. Συντονιστές: Ruzhitski I.V., Dunaeva

 

Методика преподавания русского языка как иностранного  в Греции . Ζητήματα  διδασκαλίας  της ρωσικής γλώσσας ως ξένης στην Ελλάδα

15.00 – 15.20 Проблемы фонетики фонологии русского языка в сравнении с греческой

Ζητήματα φωνητικής φωνολογίας της ρωσικής σε σύγκριση με την ελληνική

Αικ.Πάππου-Ζουραβλιόβα, Профессор факультета Балканистики Западно-

Македонского университета Αναπλ.Καθηγήτρια  του Τμήματος Βαλκανικών

Σπουδώντου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  (Ελλάδα)

15.20 – 15.40 Особенности преподавания русского языка как иностранного в

греческой аудитории . Ιδιαιτερώτητες της διδασκαλίας της ρωσικής

γλώσσας ως ξένης σε ελληνικό ακροατήριο

Δανιηλίδου Ν.Φ. Преподаватель русского языка Факультета

Балканистики Западно-Македонского университета (Греция)

Ε.Ε.ΔΙ.Π.Ι του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα)

15.40 – 16.00 Трудные случаи словоупотребления в русском языке
Δύσκολες περιπτώσεις  χρήσης  λέξεων στη ρωσική γλώσσα
Ruzhitskiy ι Ι.Β. Профессор Профессор Московского университета
имени Ломоносова (Россия) Καθηγητής της Φιλολογικής Σχολής του
Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοβ της Μόσχας (Ρωσία)
16.00 – 16.30            Ερωτήσεις – Απαντήσεις
16.30 – 17.30            Συζήτηση  Обсуждение

17.30 – 17.40        Επίδοση  Πιστοποιητικών Παρακολούθησης Σεμιναρίου
17.40- 18.40         Εκδρομή «Αξιοθέατα της Φλώρινάς μας.
20.00  Δείπνο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κυρίδης Αργύριης, Καθγγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Πάππου-Ζουραβλιόβα Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Dunaeva Larisa Anatoljevna, Καθηγήτρια Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοβ της Μόσχας
Κουτσουπιάς Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Γαβρά Ελένη, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
• Δεληκάρη Αγγελική, Λέκτορας Τμήματος Βαλκανικών Σουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Πάππου-Ζουραβλιόβα Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
• Δανιηλίδου Νατρίσα, Ε.Ε.ΔΙ.Π.Ι του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
• Χαλκονίδου Τατιάνα, Καθηγήτρια Ρωσικής Γλώσσας, Μέλος  Διοικητικού Συμβουλίου Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
• Πλούσκας Ζήσης, ΜεταπτυχιακόςΤμήματος Βαλκανικών Σπουδών  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
• Μπουνταγίδης Γιάννης, φοιτητής Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Καραγιέζοβα Ναντέζντα, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών
Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
• Ρουντιάνοβα Όλγα, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας


ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Γρηγοριάδου Σοφία, Γραμματέας Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Κουλακόβα Βέρα, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
• Μάρκου Κλειώ, Μεταπτυχιακός Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
• Νικολαίδης Αλέξανδρος, απόφοιτος Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
• Ιωρδανίδου Αλιόνα, φοιτήτρια Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
• Μαυρίδου Ελένη, φοιτήτρια Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας


ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

• ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ


ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝ ΤΣΕΧΟΦ

(1860-1904)

ΦΛΩΡΙΝΑ, Μεγάλο Αμφιθέατρο του ΠΔΜ
19-10-10, Τρίτη, 11.40-18.00

 

 

Θέμα του Συμποσίου:

 

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ  ΞΕΝΗ και Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣΚαλούνται όσοι που ενδιαφέρονται για την εκμάθηση και  διδασκαλία της ξένης γλώσσας  και λογοτεχνίας
Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες: 6988 246166, 2310-857082, 2310-486651, 2310-848455, 6977719201, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εκδηλώσεις

Youtube Channel

Εκπαιδευτικό υλικό

Το υλικό προσφέρεται αποκλειστικά για τους σπουδαστές του Κέντρου Russian Word

Οι εκπαιδευτές μας

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

 • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  Οδηγίες
 • Τηλ: 2310220822
 • Email: russianwordgr@gmail.com
 • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…