Για εμάς

Για εμάς

Русское слово - территория успешного общения! Центр русского языка и культуры «Russian Word» является одним из
1 2 3 4 5

Τμήματα εκμάθησης ρωσικής γλώσσας

Παροτρύνουμε διαρκώς του σπουδαστές μας όχι μόνον να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν τις ποικίλες πολιτιστικές δραστη­ρι­ότητές μας αλλά κυρίως να συμμετέχουν αυτοί οι ίδιοι ενεργά στο σχεδιασμό, στην οργάνωσή και στην υλοποίησή  τους.

Уважаемые коллеги!

Данным письмом информируем Вас о том, что 6 апреля 2013 г.  в 12.00 в Салониках состоится научно-практический семинар для преподавателей русского языка как иностранного «Методы и условия  реализации современных образовательных технологий при обучении иностранных граждан русскому языку как иностранному».Всегреческая ассоциация преподавателей русского языка и литературы, являясь единственным крупным объединением  квалифицированных  русистов в северной Греции, проводит данное мероприятие в тесном сотрудничестве с Саратовским государственным университетом им. Н.Г. Чернышевского с целью повышения квалификации преподавателей РКИ. Хотим обратить Ваше внимание на то, что в программу семинара включены две главные темы:

1) Вопросы сертификационного тестирования. У вас будет возможность получить интересующую лично Вас  информацию как практического, так и теоретического характера.  Наши коллеги из России готовы поделиться своим опытом в тестировании, учитывая тот факт, что на базе СГУ  успешно функционирует центр тестирования иностранных граждан. С другой стороны, если Вы ежегодно готовите своих учащихся к экзамену на сертификат, наши греческие коллеги проинформируют Вас об имеющих место изменениях в формате и содержании тестовых материалов.

2) Использование Интернета на уроках РКИ. Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что среди современных средств обучения Интернет занимает ведущее место. Одним из часто рекомендуемых источников является Национальный корпус русского языка, представляющий собой  информационно-справочную систему, основанную на собрании русских текстов в электронной форме. Данный портал может быть полезен как преподавателям, так и студентам, изучающим русский язык и русскую культуру.

3) Мы уверены, что наши искренние и профессиональные  усилия способствуют развитию плодотворного сотрудничества между действующими русистами Греции, что и входит в главную задачу ВАПРЯЛ.

4) Всем участникам будет выдан документ о посещении семинара, подробная программа которого будет разослана через несколько дней.

До встречи на семинаре!

 

 

Точный адрес проведения семинара:

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη

Εξυπηρετούν οι γραμμές του ΟΑΣΘ

2, 8, 14, 78 -Στάση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.    17,37- ΣτάσηΦοιτητικήΛέσχη

Εκδηλώσεις

Youtube Channel

Οι εκπαιδευτές μας

Ενδιαφέρομαι για μαθήματα ρωσικών

Αν ενδιαφέρεστε για τα μαθήματα ρωσικών συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.

Το Russian Word σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό έτος 2017 – 2018 και σας περιμένει να προετοιμάσουμε μαζί πάνω σε γερές βάσεις τη νέα χρονιά, που ανοίγεται μπροστά μας. Σας περιμένουμε για να σας ενημερώσουμε για τα νέα τμήματά μας, για τα επιμέρους προγράμματα Διατήρησης της ρωσικής γλώσσας αλλά και εξειδικευμένης ενασχόλησης με αυτή σε επίπεδο επαγγελματικής ορολογίας, για τις συνεργασίες μας με πανεπιστήμια της Ρωσίας και τις δυνατότητες, που αυτές παρέχουν στους σπουδαστές μας, για τα νέα εκπαιδευτικά ταξίδια, που μας περιμένουν στη χώρα της γλώσσας.

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εγνατία 128, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: info@russianword.gr
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…