Η ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

17 Ιούλιος 2018

Στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του φετινού θερινού εκπαιδευτικού ταξιδιού του κέντρου μας «Summer School 2018», το οποίο πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, σε δύο ρωσικά πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανόταν και επίσκεψη στο περίφημο θέατρο «Большой» της Ρωσίας, στη Μόσχα.

«Όλος ο κόσμος είναι θέατρο. Και μέσα σ’ αυτόν γυναίκες, άντρες είναι όλοι τους ηθοποιοί». Κατά το Σαίξπηρ όλα στη ζωή είναι θέατρο. «Και για τον καθένα δεν αντιστοιχεί ένας μόνο ρόλος, τον οποίο καλείται να υποδυθεί». Ο σπουδαίος Σαίξπηρ. Το Μεγάλο, όπως είναι και η ονομασία του άλλωστε, θέατρο «Большой». Το μοναδικό «Russian Word». Στην επιθυμία μας να συνυπάρξουμε ειρηνικά με τον εαυτό μας και να «ρουφήξουμε» της ζωής το μεδούλι, να αντιληφθούμε, να φτάσουμε στην τελείωση, να φτιάξουμε για εμάς τους ίδιους κάτι αληθινά δικό μας που θα είναι μεγάλο και σπουδαίο μέσα στις αξίες μας, αφουγκραζόμαστε, νιώθουμε, απολαμβάνουμε και απορούμε. Θαυμάζουμε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε.

Αυτό ήταν το ταξίδι μας σε έναν κόσμο που αναζητά και απαιτεί επίμονα την καινοτομία και συνάμα ακτινοβολεί τη μεγαλοπρέπεια. Ο θρυλικός πολυέλαιος με τα περισσότερα από 24.000 κρύσταλλα, ο επίχρυσος διάκοσμος, οι τοιχογραφίες της οροφής, το φύλλο χρυσού, οι μεταξωκέντητοι πίνακες, το παλιό λευκό πιάνο, τα κοστούμια, αντικείμενα της θεατρικής καθημερινότητας, φωτογραφίες από παραστάσεις, η μοναδική υπόγεια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μπετόβεν, το Μικρό και Μεγάλο Αυτοκρατορικό φουαγιέ: ο μυστηριακός κόσμος των παρασκηνίων που σε μάγευε... Και δε σε γοήτευε απλώς η σιωπηλή ομορφιά που σε περιέβαλλε ολόγυρα αλλά και ότι μόνον ένας άνθρωπος, πραγματικά ερωτευμένος με το θέατρο, μπορούσε να μιλήσει για αυτό έτσι, ώστε ακόμη και η αφ’ εαυτού της μαγική τέχνη του να προσθέτει συνεχώς κι άλλο στο ήδη έντονο συναισθηματικό φορτίο. Εκφράζουμε την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μας στους εκπροσώπους του περίφημου θεάτρου «Большой» για τη μοναδική, συναρπαστική ξενάγηση και είναι χαρά μας να αναγνωρίζουμε, ότι οι φίλοι μας από το Ρωσικό Νέο Πανεπιστήμιο της Μόσχας έκαναν για εμάς τα αδύνατα δυνατά.

Οι κλασικοί κανόνες της τέχνης και η κλασική βασική εκπαίδευση αποτελούν έννοιες λίαν απαρχαιωμένες για το σημερινό σκεπτικιστή-νεωτεριστή και ίσως και ανεπίκαιρες, κρίνοντας από τον πνεύμα των καιρών μας. Τη σταθερότητα ωστόσο των τελευταίων συναντούμε σε αυτή καθ’ αυτή τη διαχρονική ανάγκη για τη θεμελίωση μιας κοινωνίας που ευημερεί, στη βάση όχι μόνο της υλικής αλλά και της πνευματικής της ανάπτυξης, καθώς χωρίς την άρτια και αρμονική συνύπαρξη αμφότερων αυτών των πτυχών της το κοινωνικό σύνολο εμφανίζει τάσεις αυτοκαταστροφής. Και τούτο δεν είναι απλώς το ιδεατό επίπεδο που αφορά την ποιότητα ως αφηρημένη έννοια. Τούτο είναι το επίπεδο που αναφέρεται στην ποιότητα της απτής ζωής εν γένει. Ως προς τη μόδα δε, έχει κι αυτή κάθε δικαίωμα να γίνει κανόνας, όπως, άλλωστε και κάθε καινούργια ιδέα, ενόσω, παρόλα αυτά,είναι φαινόμενο, αναμφίβολα, ευμετάβολο.

Το θέατρο «Большой» είναι ένας μεγάλος κλασικός καμβάς που έχει δημιουργηθεί πάνω σε μια συμπαγή βάση κλασικών κανόνων, οι οποίοι είναι το αποτέλεσμα πολύτιμης εμπειρίας, αποκτηθείσας μέσα από δουλειά κοπιαστική και μακρόχρονη.

Το Κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού «Russian Word» χτίζει κι αυτό από την πλευρά του το δικό του «θέατρο» πάνω σε ένα στέρεο ακαδημαϊκό θεμέλιο, διαφυλάττοντας με ευλάβεια τις παραδόσεις της ρωσικής εκπαίδευσης και με υψηλό αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης μεταλαμπαδεύει στους σπουδαστές του εμπειρία και γνώσεις. Μόνον ακολουθώντας τα υψηλά πρότυπα των Μεγάλων θεάτρων, παίρνουμε μαθήματα για το τι σημαίνει υπέρβαση και πώς να εξασφαλίζουμε ένα σίγουρο αποτέλεσμα, όχι μέσα από έναν άγονο, τυφλό μιμητισμό αλλά στοχεύοντας και παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένοι στο αληθινά μεγάλο και σε ανθρώπους σπουδαίους, απαγκιστρώνοντας από τη μια όλα τούτα από τη συνήθως επακόλουθη και συνάμα ματαιόδοξη αξίωση για μεγαλεία και στρέφοντάς ταυτόχρονα το βλέμμα μας στην επιδίωξη της αποκλειστικότητας και την επιθυμία να συνεχίσουμε με σιγουριά και σταθερότητα τη διαδρομή μας στην αδιάκοπη εξέλιξη και τις επιτυχίες.
07/2018 г.

Высокое искусство Больших театров

В рамках программы мероприятий выездной Летней школы русского языка-2018 состоялась экскурсия в Большой театр (г.Москва).

«Весь мир – театр. В нём женщины, мужчины – все актёры». Все в жизни по Шекспиру. «И каждый не одну играет роль». Шекспир – великий. Театр – Большой. Russian Word – единственный. В желании жить благостно и глубинно, постичь, свершить, создать что-то свое, большое и великое в своей ценности для нас самих, мы внимаем, чувствуем, наслаждаемся и недоумеваем. Восхищаемся и пытаемся понять.

Уникальный момент погружения в параллельную реальность, мир жизненных переживаний, выраженных специальными образно-символическими средствами, приобщение к этому миру, самовыражение и самопознание в нем составляют одну из важнейших потребностей человеческой души. Эта потребность реализовала себя с первым шагом в знаменитый и такой кажущийся недоступным Большой театр России. Его недоступность вполне оправдана его исключительным величием: Большой театр, стоя в одном ряду с «Ла Скала» (Италия) и «Ковент Гарден» (Англия) – гордость русской культуры, центр притяжения одаренных сил оперы и балета и всех, кто в желании прикоснуться к миру классического искусства готов к наслаждению не только бессмертным творчеством, но и великолепной архитектурой. Среди них и мы – наполненные и вдохновленные ожиданиями и надеждой продолжили свой путь по бескрайним просторам своего жизненного выбора.

Это было путешествие в мир изыска и сверкающего великолепия. Легендарная люстра из более чем 24.000 хрустальных элементов, позолоченная лепнина, потолочные росписи, сусальное золото, расшитые шелковые панно, старинный белый рояль, сценические костюмы, предметы театрального «быта», фотографии сцен из спектаклей, уникальный подземный Бетховенский зал-трансформер, Малое и Большое Императорские фойе: таинственный закулисный мир театра завораживал... Увлекала не только молчаливая красота вокруг, только по-настоящему влюбленный в театр человек мог рассказать о нем так, что и само по себе завораживающее театральное искусство создавало двойной эмоциональный заряд. Мы выражаем огромную благодарность за эксклюзивную увлекательную экскурсию представителям Большого театра и счастливы сознавать, что наши друзья из РосНОУ сделали для нас невозможное возможным!

Классические каноны искусства и классическое фундаментальное образование – понятия для современного скептика-новатора весьма устаревшие, и согласно веяниям времени – неактуальные. Но незыблемость последних – в прочности вневременного фундамента духовного и материального благополучия общества, без грамотного сосуществования которых оно саморазрушимо. И это не понятийный уровень качества, это уровень качества жизни в целом. А мода – как и любая новая идея, имея полное право стать каноном, пока, все же, явление неустойчивое.

Большой театр – это большие классические полотна, возведенные на прочной основе классических канонов, отработанных с учетом опыта и времени. Центр русского языка и культуры Russian Word тоже строит свой «театр» на прочном академическом фундаменте, оберегая традиции российского образования, и с учетом высокой профессиональной компетенции, передает опыт и знания своим студентам. Следуя только высоким образцовым стандартам Больших театров, центр Russian Word, не через подражание, а с целью ориентира на великое и великих, но без претензии на величие, в стремлении к исключительности и желая пройти свой путь в непрерывном развитии и достижениях берет курс на преодоление и надежный результат!

Медиацентр Russian Word.
07/2018 г.

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
    Οδηγίες
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…