ΟΣΑ "ΦΕΡΝΕΙ" Ο ΑΝΕΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ....
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

07 Μάρτιος 2021

Διεξήχθη για πρώτη φορά η Εκδήλωση «Ημέρα του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης στην Ελλάδα»

Στις 28 του Φλεβάρη ο φρέσκος αέρας της Αγίας Πετρούπολης ξεχύθηκε δυναμικά από τις γρανιτένιες όχθες του ποταμού Νέβα στη ζωή των Ελλήνων φοιτητών, έντονα καταπονημένων από τη μακροχρόνια καραντίνα. Η μαζική εκπαιδευτική εκδήλωση, η Πρώτη Διαδικτυακή Ημερίδα Παρουσίασης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του СПбГУ, όχι μόνο διατάραξε τον συνηθισμένο κυριακάτικο ρυθμό, αλλά, ακόμη σημαντικότερα, διατάραξε την εντύπωση ότι οι σπουδές στο СПбГУ είναι μία ανέφικτη προοπτική. Σχεδόν 200 φοιτητές και καθηγητές, στις ζωές των οποίων η ρωσική γλώσσα κατέχει αξιόλογη θέση, παρακολούθησαν τις ομιλίες των αντιπροσώπων του Πανεπιστημίου, του διευθυντή του Κέντρου Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του СПбГУ, Д.В. Птюшкин και της συνεργάτιδας της Γραμματείας του Πανεπιστημίου Айнур Шиблиева, οι οποίοι για δύο ώρες μοιράστηκαν μαζί τους τις εντυπωσιακές δυνατότητες για σπουδές που προσφέρει СПбГУ, το οποίο αναμφίβολα ξεχωρίζει στον ακαδημαϊκό χώρο.

Στην υψηλή αποστολή της ρωσικής ανώτατης εκπαίδευσης αναφέρθηκε, επίσης, στον χαιρετισμό της η πρόξενος του Γενικού Προξενείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη Ю. Р. Гайфутдинова, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το ενδιαφέρον που επέδειξε η ελληνική νεολαία για την εν λόγω παρουσίαση θα γίνει η αφορμή και το κίνητρο για την κατάκτηση υψηλών στόχων και τη συνέχιση των σπουδών της στη Ρωσία.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης περιλάμβανε μια ειλικρινή και αισιόδοξη κατάθεση εμπειριών από τον Έλληνα φοιτητή Πέτρο Ράπτη, απόφοιτο του κέντρου Russian Word, και νυν μεταπτυχιακό φοιτητή του СПбГУ, ο οποίος αποτέλεσε ζωντανό παράδειγμα ότι με ισχυρή θέληση, επιμονή και εμπιστοσύνη στον εαυτό μας μπορεί ο οποιοσδήποτε να γίνει επιτυχώς φοιτητής στο διακεκριμένο ρωσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Επιπλέον, ζωντανό παράδειγμα ότι ένας ξένος εκτός γλωσσικού περιβάλλοντος είναι ικανός να κατακτήσει και να καθυποτάξει τη ρωσική γλώσσα αποτέλεσε η διερμηνεία της ημερίδας από τα ρωσικά στα ελληνικά, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Ευγένιο Μουρούζη. Ο ακούραστος διερμηνέας, του οποίου ο δρόμος προς τον κόσμο της ρωσικής γλώσσας ξεκίνησε 7 χρόνια πριν, επίσης, στο Russian Word, κάτοχος πιστοποιητικού επιπέδου C2, μετέφερε στο ελληνικό ακροατήριο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Το μέρος των ερωτήσεων και απαντήσεων με διερμηνεία στα ελληνικά συνόψισε τις πληροφορίες που δόθηκαν στο πρώτο τμήμα της εκδήλωσης, παρέχοντας λεπτομερή κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής, των διδάκτρων, της αναγνώρισης των πτυχίων και των συνθηκών διαβίωσης στις εστίες του πανεπιστημίου.
Κατά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, οι διοργανωτές της ημερίδας ευχήθηκαν στους φοιτητές, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και ευθύμησαν από τον άνεμο του СПбГУ, να καθορίσουν την κατεύθυνσή τους στη ζωή, καθώς μόνο σ’ αυτήν την περίπτωση αυτός ο άνεμος θα γίνει ευνοϊκός. Σας ευχόμαστε ευνοϊκό άνεμο, αγαπητοί σπουδαστές!

Το Κέντρο Russian Word εκφράζει την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη στους:
Πρόξενο του Γενικού Προξενείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη Γκαϊφούντινοβα Γ. Ρ., Διευθυντή του Κέντρου Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Κρατικού Πανεπιστημίου Αγ. Πετρούπολης (SPbU) Πτιούσκιν Ντ. Β., μέλος της Επιτροπής για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του SPbU Σιμπλίεβα Αϊνούρ, Μουρούζη Ν. και Ράπτη Π., για την παροχή βοήθειας στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Θέλουμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε όλους τους φοιτητές του Russian Word που έλαβαν μέρος στην παρουσίαση, οι οποίοι την υποστήριξαν όχι μόνο με την παρουσία τους, αλλά και μετατρέποντάς την σε ζωντανό διάλογο. Υπενθυμίζουμε, ότι η γραμματεία του Russian Word μετά χαράς θα παρέχει πληροφορίες πάνω σε ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές στο СПбГУ.

Mediacenter RW.

УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ СПбГУ...

Состоялась Первая Онлайн-презентация «День СПбГУ в Греции»

28 февраля свежий петербургский ветер стремительно ворвался с гранитной набережной Невы в жизнь греческих студентов, изрядно подуставших от длительного карантина. Масштабная образовательная акция- Первая онлайн-презентация образовательных программ СПбГУ всколыхнула не только привычный воскресный ритм, но, что самое важное- качнула представление о том, что учиться в СПбГУ- перспектива неосуществимая. Около 200 студентов и преподавателей, в чьей жизни русский язык занимает достойное место, стали слушателями выступлений представителей Университета (руководителя ЦЯТ СПбГУ Д.В. Птюшкина и сотрудника приёмной комиссии Айнур Шиблиевой), делившихся на протяжении двух с половиной часов впечатляющими возможностями СПбГУ, бесспорного академического лидера.

О высокой миссии российского высшего образования в своём приветственном слове также рассказала и консул Генерального консульства РФ в Салониках Ю.Р. Гайфутдинова, выразив надежду, что проявленный интерес к тематике Презентации со стороны греческой молодёжи станет для неё стимулом к покорению вершин на пути к получению образования в России.

Вторая часть программы мероприятия включала в себя искреннее, оптимистичное интервью греческого студента Петроса Раптиса (выпускника центра Russian Word, а на сегодняшний день магистранта СПбГУ), ставшее живым примером того, что при настоящем желании, настойчивости и уверенности в себе можно достичь успеха и стать студентом престижного российского вуза. Также живым примером того, что иностранцу вне языковой среды освоить и подчинить себе русский язык возможно, стал осуществляемый последовательный перевод с русского на греческий Е. Мурузисом. Не знающий усталости переводчик, чей путь в мир русского языка начался 7 лет назад также в стенах центра Russian Word, обладатель сертификата уровня C2, доводил до внимания слушателей всю необходимую информацию.

Секция вопросов и ответов с последовательным переводом на греческий язык подытожила прозвучавшую в первой части мероприятия информацию, предоставив развёрнутое представление о процедуре поступления, стоимости обучения, признании дипломов и условий проживания в общежитии.

В завершение Презентации, организаторы конференции пожелали вдохновившимся и взбодрившимся ветром Санкт-Петербургского государственного университета студентам, определить своё направление в жизни, ведь только в таком случае этот ветер станет попутным. Попутного вам ветра, дорогие ребята!

Оргкомитет Презентации «День СПбГу в Греции» выражает искреннюю благодарность за активное содействие в организации мероприятия:
консулу Генерального консульства РФ в г. Салоники Гайфутдиновой Ю.Р., руководителю Центра языкового тестирования СПбГУ Птюшкину Д.В.,
сотруднику приёмной комиссии СПбГУ Айнур Шиблиевой, специалисту Центра языкового тестирования СПбГУ Конанову А., выпускникам центра Russian Word Мурузису Н. и Раптису П.

Коллектив RW благодарит всех студентов RW, принявших участие в Презентации, поддержавших его не только своим присутствием, но и превративших его в живой диалог. Напоминаем, что секратариат RW c радостью предоставит информацию по вопросам, касающимся получения образования в СПбГУ.

С уважением, Mediacenter RW.
01.03.2021.

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
    Οδηγίες
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…